על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט

זאת בעקבות החלטתו האחרונה של בית משפט השלום בתל אביב לעכב תביעה של מבטח לצורך ניהול בוררות בהולנד


00:00 ,24.11.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת בעקבות החלטתו האחרונה של בית משפט השלום בתל אביב לעכב תביעה של מבטח לצורך ניהול בוררות בהולנד
 
בסכסוכים הקשורים להובלה ושילוח בינלאומיים, ניתנות על ידי בתי המשפט, פעמים רבות, החלטות אשר מעניקות תוקף לסעיף שיפוט זר, ומוחקות את התובענה שהוגשה בישראל, או מעכבות את הדיון בה.
 
ככלל, תנית שיפוט היא סעיף המופיע בחוזה ההובלה או בשטר המטען וקובע את זהות המדינה והפורום בה יתבצעו הליכים משפטיים. קיימות מספר סיבות להכללת סעיף שכזה, כאשר הסיבה העיקרית היא הרצון לנוחות הדיון במקרה של סכסוך. הובלה ימית / אווירית / שילוח בינלאומי הינם בעלת אופי רב לאומי, כאשר במקרים רבים המוביל נמצא במדינה אחת, השוגר - במדינה אחרת, והנשגר - במדינה שלישית. ללא תנית שיפוט עלול המוביל להיתבע בפורומים שונים במדינות שונות. המוביל איננו מעוניין להיגרר לתביעות משפטיות מסביב לגלובוס בכל מקום, ולכן הוא קובע תנית שיפוט הקובעת את בית המשפט המוסמך במקום נוח מבחינתו. סיבה נוספת קשורה בדין הרצוי מבחינת הצדדים, כאשר התניה מפנה לפורום בו הדין רצוי מבחינתם. ישנן פורומים בהם דיני ההובלה מפותחים ביותר, והצדדים מעוניינים להסתמך על דין זה בפורום מקצועי זה.
 
תניות השיפוט מתחלקות לשני סוגים עיקריים. הסוג הראשון הוא תניה ייחודית - התניה מסמיכה פורום מסוים ושוללת את הסמכות מפורומים אחרים. הסוג השני הוא תנית שיפוט מקבילה, הקובעת ומסמיכה פורום דיוני מסוים אך לא שוללת את הסמכות מפורומים אחרים. בעבר גישת בתי המשפט הייתה שלילית כלפי תנית השיפוט, ולא הכירו בשלילת הסמכות שבתנית השיפוט. כיום הגישה השתנתה בעקבות היקף המסחר הבינלאומי הגדל, ובתי המשפט החלו לראות את תנית השיפוט כחלק בלתי נפרד מכל עסקה בינלאומית.
 
בתי המשפט כיום לא ייטלו בנקל סמכות לעצמם במקום בו תנית שיפוט מסמיכה פורום אחר. ועל המבקש מבית המשפט להמשיך ולדון בעניין להוכיח נסיבות כבדות משקל המצדיקות את אי ההזדקקות לתנית השיפוט, ושיקולי נוחות בלבד לא יהוו סיבה מספקת לשם המשך הדיון בפני בית המשפט. במקרה אחד נקבע כי גם במקרה בו העברת הדיון לפורום המוסכם עלולה לדחות את התביעה מחמת התיישנות לא תהווה עילה לאי כיבוד תנית השיפוט.
 
תנית שיפוט יכולה שתהיה ייחודית ויכולה שתהיה מקבילה. תנית שיפוט ייחודית היא תניה שבאה לתת סמכות לפורום ספציפי ולשלול את סמכות הדיון מפורומים אחרים. לעומתה תנית שיפוט מקבילה נותנת סמכות בידי פורום מוסכם, אך אינה שוללת את סמכותו של פורום שיפוטי אחר.
 
תנית שיפוט יכולה שתהיה מנוסחת בלשון חד משמעית כמסמיכה פורום מסוים ושוללת פורומים אחרים. מאידך לעיתים קרובות התניה מנוסחת בלשון עמומה יותר, כמסמיכה פורום מסוים, ללא קביעה לגבי הפורומים האחרים. במקרה שכזה ניתן לפרש את התניה כייחודית, אך לא מן הנמנע שניתן יהיה להבין כי התניה מאפשרת סמכות מקבילה.
 
במקרה של ספק אם התניה היא ייחודית או מקבילה נפרש את התניה בהתאם לנסיבות השונות ובראש ובראשונה למטרת התניה ומגמותיה. כתוצאה מכך גם במקום בו לא נשללה במפורש סמכותם של פורומים אחרים, פרשנותה של התניה תגרום לשלילתם ולהפיכת התניה לתניה ייחודית. במקרה שכזה מוטל נטל ההוכחה על המבקש את עיכוב הדיון שצריך להוכיח כי תנית השיפוט מקבילה ולא ייחודית, זאת על מנת שלא לעכב את ההליכים בארץ ולא להעביר את הדיון לפורום המוסכם.
 
מקרה שאירע לאחרונה ימחיש את העניין (בש"א 166236/08 בבית משפט השלום בתל אביב, DHL DANZAS AIR & OCEANנ' הראל ואחרים. לחברת DHL- עו"ד קאופמן, להראל - עו"ד נשיץ ברנדס). באותו עניין תבעה המבטחת, חברת הראל, מכוח זכות התחלוף הנתונה לה, את חברת DHLההולנדית, וחברות שילוח ולוגיסטיקה  נוספות, בגין נזק שאירע לציוד מחשבים שבוטח על ידה.
 
DHLפנתה לבית המשפט וטענה כי שטר המטען שהוצא על ידה כולל סעיף שיפוט (ובוררות), המפנה את הצדדים, במקרה של סכסוך הנוגע לתנאי שטר המטען, לנהל את ההליך במקום עסקיה של DHL, והואיל ומדובר בחברת DHLההולנדית – הרי שמקום הדיון יהיה בהולנד. עוד טענה DHL, ששטר המטען מורה על כך שהדיון יהיה לפי הדין ההולנדי, וכי הדיון יתנהל בבוררות. בשורה התחתונה, בית המשפט נתן תוקף לסעיפי שטר המטען והורה על עיכוב הדיון בתובענה לצורך ניהול הליכי בוררות.
 
ניתן לבקר את ההחלטה, שכן מסעיף השיפוט כפי שהובא בהחלטה, לא נראה שמדובר בסעיף שיפוט בלעדי, אלא בסעיף שיפוט מקביל. יחד עם זאת נראה שהדבר שהכריע את הכף הינו קיומו של סעיף בוררות, אך עניין זה לא נידון כל צורכו בהחלטה. כך או כך, החלטה זאת ממחישה את משמעותם וחשיבותם של סעיפי שיפוט.
 
* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:  www.nadel-law.co.il.
 
מידע על ספרים מפרי עטו של עו"ד גיל נדל ניתן למצוא באתר האינטרנט: www.tradelibrary.co.il