שיווק הולם

נדחתה תביעה של מגדל פירות בנוגע לסכום שהיה על המשווק לשלם לו, לאחר שנטען שזה לא עמד במחירי המכירה עליהם התחייב


13:17 ,02.04.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, רו"ח (משפטן) עמית זומר

לאחרונה פסק בית המשפט השלום בפתח תקוה במחלוקת בין בעלי עסקים ביחס למיזם משותף למכירת פירות בשווקים בחו"ל. המחלוקת המרכזית בין הצדדים היתה סביב שאלת הסכום שהיה על המשווק לשלם למגדל הפירות בגין מכירת הפרי. המגדל טען כי המשווק התחייב למחירי מכירה ולא עמד בהם, בעוד המשווק טען כי לא היתה התחייבות וכי עשה כל שביכולתו כדי למקסם את הרווחים ממכירת הפרי. בית המשפט העדיף את עמדת המשווק ודחה את התביעה.

 

מדובר בחברה העוסקת בגידול פירות, שהתקשרה עם חברת שיווק, על מנת שזו תשווק את פירותיה בשווקים שונים בחו"ל, בתמורה לקבלת עמלה.

 

המגדל הגיש לבית המשפט תובענה בסך 275 אלף שקל, סכום שלטענתו המשווק חב לו בגין התקשרות ביניהם בהסכם קונסיגנציה לשיווק ומכירת הפירות בחו"ל. מנגד הגיש המשווק תביעה על סך 16 אלף שקל.

 

בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים, שווקו פירות האפרסמון של המגדל בשווקים בהונג קונג, בארצות הברית ובאירופה, כאשר המשווק היה זכאי לעמלה של 5% מהרווחים לאחר קיזוז הוצאות וכו'.  

 

המגדל טען כי הסיכום היה כי יימכר הפרי בסכום שבין 3.5 ל-4 אירו לקרטון פרי (בהתאם לגודל הפרי), באופן שהמגדל יוכל לזכות בתמורה של 520 אלף שקל ממכירת הפרי בתקופת ההתקשרות הרלוונטית.

 

בפועל, טען המגדל, המשווק נהג כלפיו בחוסר תום לב בשלב המשא ומתון הטרום חוזי ובקיום ההסכם והפר את ההסכם בכך שלא העביר לו את הכספים המגיעים.

 

המשווק טען להגנתו כי לא התחייב למחירי מכירה כלשהם, אלא שהסיכום בין הצדדים היה שהמשווק יגזור את עמלתו בהתאם למחירי המכירה בפועל.

עוד טען המשווק כי יש לו אינטרס להגדיל את מחירי המכירה שכן עמלתו נגזרת מאותם מחירים. המשווק העלה טענות נוספות לעניין איכות הפירות של המגדל.

 

בית המשפט קבע כי המשווק לא התחייב למחירי מכירה מסוימים, אלא

 

שהתמורה שהיה על המשווק לשלם למגדל היא בהתאם למכירת הפרי בפועל, בניכוי ההוצאות והעמלה כפי שסוכמו ביניהם.

 

עוד נקבע, כי המשווק פעל בצורה סבירה בנסיבות העניין להבטחת מכירת הפרי במחיר מיטבי ונקט בפעולות הדרושות להבטחת מכירתו במחיר מרבי.

 

בית המשפט ציין כי הואיל ולשני הצדדים בעסקת קונסיגנציה אינטרס למכירת הנכס במחיר מרבי, אך סביר הוא כי גם המשווק יפעל ככל יכולתו למקסם מחיר המכירה אשר עמלתו נגזרת ממנה.

 

לעניין התביעה שכנגד, בית המשפט קבע כי בשל חוסר הבהירות במסמכי המשווק, המגדל פטור מתשלום סכום התביעה, ולא נפסקו הוצאות משפט.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com