ביהמ"ש: לא ניתן לבצע "קיצור דרך דיוני" ולחסוך באגרת בית משפט

בית המשפט המחוזי דחה את תביעת חברת טבע לפסק דין הצהרתי כנגד המכס והורה לה להגיש תביעה כספית שכן תביעתה עוסקת למעשה בהשבת מס קנייה ששולם


00:00 ,18.11.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

בית המשפט המחוזי דחה את תביעת חברת טבע לפסק דין הצהרתי כנגד המכס והורה לה להגיש תביעה כספית שכן תביעתה עוסקת למעשה בהשבת מס קנייה ששולם
 
מאת עו"ד חיה זינגר
 
חברת טבע וחברות הקשורות אליה ("קבוצת טבע") רוכשת ומייבאת כמויות גדולות של כוהל. בגין רכישות אלה, משלמת קבוצת טבע מס קנייה ומכס ביבוא. את השבת מס הקנייה ששולם על ידה ביבוא, בסך 7,587,696 שקל, ביקשה קבוצת טבע מרשות המכס במסגרת הישבון, שהוא הסדר סטטוטורי שעל פיו משיבה המדינה ליצרן את המס אשר שילם בגין מרכיבים הדרושים לשם תהליך ייצור של מוצרים המיוצרים על ידו לשם ייצואם מישראל.
 
רשות המכס סירבה להשיב את המס, בין היתר הואיל ולגישתה הכוהל שבגינו סירבה לאשר את ההישבון, אינו מרכיב הדרוש לשם תהליך ייצור מוצרים המיועדים לייצוא, אלא הוא משמש לניקוי ושטיפת מערכות הייצור.
 
קבוצת טבע בחרה שלא להגיש תביעה כספית להשבת מס הקנייה ששולם על ידה ביבוא הכוהל, כאמור, ואשר רשות המכס סירבה להשיבו לה, אלא הגישה תביעה לפסק דין הצהרתי כנגד רשות המכס, בה ביקשה מבית המשפט להצהיר כי הכוהל הוא בגדר טובין אשר נקנו לשם ייצור טובין המיועדים לייצוא ומשום כך היא זכאית לקבלת הישבון מלא של סכומי מס הקנייה ששולמו, משולמים או ישולמו על ידה בגין רכישתו.
 
עוד התבקש בית המשפט להצהיר כי קבוצת טבע לא חייבת להשיב לרשות המכס סכומים שקיבלה, בעבר, כהישבון בגין כוהל כאמור, כי רשות המכס אינה רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבוצת טבע סכומי הישבון שקיבלה טבע בעבר בגין הכוהל וכי רשות המכס אינה רשאית לעכב סכומים כלשהם המגיעים לטבע בגין רכישת כוהל.
 
נציין כי האגרה המשולמת לבית המשפט בגין בקשה לפסק דין הצהרתי הינה בסכום קבוע של קצת למעלה מ-1,000 שקל, בעוד האגרה המשולמת בגין תביעה כספית היא בשיעור 2.5% מסכום התביעה.
 
בית המשפט המחוזי קיבל את טענת רשות המכס כי מקום בו קיימת לתובע אפשרות לתבוע סעד כספי קונקרטי, אין מקום להיעתר לבקשה למתן פסק דין הצהרתי ובנסיבות כאלה על התובע להגיש תביעה כספית ולשלם את מלוא האגרה. בית המשפט קבע כי בחינה מהותית של הסעד שהתבקש על ידי קבוצת טבע, מעלה כי עניינה של התובענה שהוגשה כבקשה לפסק דין הצהרתי הוא, למעשה, השבת מס קנייה ששולם על ידי טבע עבור רכישת כוהל.
 
בית המשפט סילק, אפוא, על הסף את תביעתה של קבוצת טבע לפסק דין הצהרתי וקבע, עם זאת, כי פתוחה בפניה הדרך להגיש תביעה כספית נגד המכס ולשלם את מלוא האגרה בגין כך. קבוצת טבע חויבה לשלם לרשות המכס הוצאות בסך 15 אלף שקל.
 
[הפ (מרכז) 6341-05-09, השופט בנימין ארנון. לקבוצת טבע עו"ד יצחק מרציאנו; למכס - פרקליטות מחוז ת"א)
 
עו"ד חיה זינגר, שותפה במשרד גרוסמן, זינגר, גלעד ושות' ועוסקת, בין היתר, במשפט הסחר הבינלאומי, ביטוח ימי, מכס, שילוח בינלאומי, מיסוי ורישוי היבוא, מסים עקיפים דיני יבוא ויצוא, קניין רוחני. האמור לעיל הנו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי