גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.11.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.519 -0.114
אירו 4.1506 +0.106
ליש"ט 4.6635 +0.314
100 יין 3.1267 +0.382
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

הוועדה לבדיקת יבוא אישי: המלצות בתחום יבוא חלפים לרכב

הוועדה ממליצה לצמצם משמעותית רשימת המוצרים הנדרשים באישור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במסגרת יבוא אישי, ולעדכן צו היבוא החופשי תוך 30 יום כך שהרפורמה תיושם עוד השנה
20.08.17 / 13:57
הוועדה לבדיקת יבוא אישי: המלצות בתחום יבוא חלפים לרכב
20.08.17
הוועדה לבדיקת יבוא אישי: המלצות בתחום יבוא חלפים לרכב
20.08.17
הוועדה לבדיקת יבוא אישי: המלצות בתחום יבוא חלפים לרכב

הוועדה שהקימו שר האוצר ושר הכלכלה במטרה להסיר חסמים בתחום היבוא האישי הגישה - בהתאם להחלטת הממשלה - המלצות ראשוניות לשר האוצר ושר הכלכלה בתחום התעבורה, וזאת לאחר עבודה מקצועית שנערכה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. שוק מוצרי החלפים לרכב הינו שוק יבוא גדול אשר עומד על כ-10 מיליארד שקל בשנה. על פי בדיקה שנעשתה, נמצא כי בתחום החלפים לרכב קיימים מספר כשלים תחרותיים ומבניים המביאים לכך שבישראל ליבואני הרכב השפעה גדולה מהמקובל בעולם בשוק זה. לאור כך, החלפים בישראל יקרים יותר מאלה באירופה, לעיתים אף בעשרות אחוזים.

 

כיום כלל מוצרי התעבורה מעוכבים על ידי המכס ביבוא אישי, על מנת לפתור זאת הצוות ממליץ לעדכן את צו היבוא החופשי, וכן לצמצם משמעותית רשימת המוצרים הנדרשים באישור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במסגרת יבוא אישי, שכן הצורך באישור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מקשה על הייבוא ומביא לעיכובים משמעותיים של המוצרים במכס. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הפחית את כמות הפריטים הנדרשים באישורו מ-20,000 פריטים ל-70 פריטים בלבד אך ללא עדכון צו היבוא החופשי לא יוכלו ליהנות צרכני היבוא האישי מהפחתת רגולציה זו.

 

הצוות ממליץ כי משרד הכלכלה יעדכן את צו היבוא החופשי ויגישו למשרד המשפטים תוך 30 ימים, כך שהרפורמה תיושם עוד השנה. כמו כן ממליצה הוועדה לבחון צמצום נוסף ברשימת המוצרים וכן היא ממליצה על מעבר ככל הניתן למודל של הצהרה על ידי הצרכן חלף בדיקה של הרגולטור.

 

 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×