היצוא ליוון גדל ב-89% ב-2014

שנת 2014 הסתיימה בסימן חיובי בכל מדדי סחר החוץ הישראלי, למרות מבצע "צוק איתן", עם גידול במדדי היצוא והיבוא


10:36 ,16.02.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

שנת 2014 הסתיימה בסימן חיובי בכל מדדי סחר החוץ הישראלי. למרות מבצע "צוק איתן", גדל סחר החוץ של ישראל הן במדדי היצוא והן במדדי היבוא. היצוא הישראלי למדינות אסיה עמד השנה על כ-20% מכלל היצוא, לאחר שהגדיל את חלקו מסך עוגת היצוא בעקביות מאז המשבר הפיננסי העולמי.

 

במקביל גדל היצוא לארצות הברית וגם במידה מפתיעה לתורכיה. לעומת זאת, חמש המדינות שהיקף היצוא אליהן הצטמצם משמעותית השנה הן ספרד, ברזיל, סינגפור, טאיוואן ווייטנאם.

 

התפלגות היצוא הישראלי ב-2014 בין גושי הסחר השונים נשארה דומה להתפלגות ב-2013. ב-2014 היצוא לאיחוד האירופאי שמר על חלקו מתוך סך היצוא (כ-32%). חלקו של היצוא לארצות הברית גדל מעט מתוך סך היצוא בשנת 2014 (כ-22%), לאחר ירידות עקביות החל משנת 2010.

 

מניתוח היצוא ברמת המדינות שנערך המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה עולה כי ארבעה מדינות שהיקף הייצוא אליהן גדל משמעותית במהלך שנת 2014 הן ארצות הברית, הולנד, יוון ותורכיה.

 

ארצות הברית היא בין המדינות המרכזיות ליצוא הישראלי, שעמד על כ-9.8 מיליארד דולר, המהווים כ-23% מסך היצוא, ללא יהלומים, עם עלייה של 351.8 מיליון דולר (שינוי של 3.7% ביחס לשנת 2013).

 

היצוא להולנד עלה גם הוא בהיקף של כ-333.3 מיליון דולר (עלייה של 17.3%), שהביא את סך היצוא ל-2.2 מיליארד דולר, שהם כ-5.3% מסך היצוא. יצוין כי הולנד מהווה מרכז לוגיסטי ותחבורתי מרכזי באירופה, ולכן יתכן כי הגדלת היצוא נובעת מהגדלת הסחר עם מדינות אירופאיות אחרות.

 

היצוא ליוון עלה ב-197.4 מיליון דולר (עלייה של 89.5%), כשסך היצוא עמד השנה על 417.8 מיליון דולר (כאחוז מסך היצוא הישראלי). היצוא ליוון גדל בעיקר עקב יצוא של סחורות  כגון דלקים וכימיקלים.

 

היקף היצוא לתורכיה עמד השנה על כ-2.4 מיליארד דולר, שהם כ-5.6% מסך היצוא, עם עלייה של 138.2 מיליון דולר (עלייה של 6.1%).

 

מניתוח היבוא ברמת המדינות, חמש המדינות שהיקף היבוא מהן גדל משמעותית במהלך שנת 2014 הן ארצות הברית, סין, גרמניה, רוסיה, ותורכיה. שתי המדינות בראש הטבלה הן גם המדינות המהוות יחדיו כרבע מסך היבוא הישראלי השנה.

 

היבוא מארצות הברית גדל בשנת 2014 בכ-865 מיליון דולר (עלייה של 11.7%) ועמד על כ-8.2 מיליארד דולר, המהווים כ-14% מסך היבוא, ללא יהלומים. היבוא מסין גדל ב כ-591 מיליון דולר (עלייה של 8.4%) ועמד על כ-7.6 מיליארד דולר, המהווים כ- 13% מסך היבוא ללא יהלומים.

 

היבוא מגרמניה עמד השנה על כ4.5 מיליארד דולר, עלייה של כ-503 מיליון דולר (עלייה של 12.5%). היבוא מרוסיה הסתכם השנה בכ- 1.3 מיליארד, הכוללים עלייה של כ-468 מיליון דולר (עלייה של 54%), ואילו היבוא מתורכיה השנה היה כ-2.6 מיליארד, עלייה של כ-367 מיליון דולר (עלייה של 16.2%) שלושת מדינות אלו מהוות יחד כ-14% מסך היבוא הישראלי ללא יהלומים.

 

לעומת זאת, ארבעה המדינות שהיקף היבוא מהן הצטמצם משמעותית השנה הן אירלנד, שוודיה, דרום אפריקה ואוקראינה. 

 

מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה אוהד כהן: "אנו ממשיכים לפעול להרחבת פעילות הסחר והיצוא אל השווקים המתעוררים במזרח אסיה, אמריקה הלטינית ואפריקה, ומניחים בתוך כך את התשתית המקצועית ברמת השטח, שמסייעת ליצואנים הישראלים לפרוץ את הדרך להצלחה בשווקי היעד הצומחים. שיעור היבוא ממדינות אסיה, גם הוא, גדל בהשוואה לשנה הקודמת בכ-2.0%.לצד זאת, בשנת 2014 גדל הסחר הישראלי עם מדינות  האיחוד האירופאי, הן ביצוא והן בייבוא. 54% מהיצוא הישראלי (ללא יהלומים), מופנה לכלכלות המערב – ארצות הברית ואירופה – ומקור כ-47% מסך היבוא במדינות אלו".