הלמ״ס: גירעון הסחורות ביוני הסתכם ב-7.8 מיליארד שקל

היצוא הסתכם ב-14.3 מיליארד שקל בעוד היבוא הסתכם ב-22.1 מיליארד שקל. יצוא הסחורות בחודשים ינואר – יוני 2019 היווה 68.9% מהיבוא לעומת 71.1 בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך אפריל – יוני נרשמה ירידה של 9.2% ביבוא מוצרי השקעה


11:20 ,14.07.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

יצוא הסחורות הסתכם בחודש יוני 2019 ב-14.3 מיליארד שקל. 94% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 5% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד באפריל - יוני 2019 ב-4.2% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 0.5% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר- מרץ 2019. יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד באפריל - יוני 2019, על פי נתוני המגמה, ב-14.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 13.3% בחישוב שנתי בינואר - מרץ 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים בעיקר על ירידה ביצוא ענף ייצור תרופות.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית עלה על פי נתוני המגמה ב-10.7% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2019. זאת, בהמשך לעלייה של 32.9% בחישוב שנתי בינואר- מרץ 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 24.9% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-15.4% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 15.0% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר - מרץ 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 9.3% בחישוב שנתי ביצוא ייצור גומי ופלסטיקה.

 

בחודשים אפריל - יוני 2019 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ב-1.8% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.6% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר - מרץ 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 1.2% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק. יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר- יוני 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-9.3 מיליארד שקל, לעומת 13.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2018. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר - יוני 2019 ב-2.5 מיליארד שקל ירידה של 2.5% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2018. יצוא גידול יבולים עונתיים ירד ב-12.9% באותה תקופה.

 

ביוני 2019 הסתכם יבוא הסחורות ב-22.1 מיליארד שקל. מתוכם 43% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 19% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-23% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם ירד על פי נתוני המגמה ב-3.5% באפריל - יוני 2019, לאחר עלייה של 3.0% בינואר - מרץ 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא תשומות בדים וחוטים ירד ב-16.8% בחישוב שנתי ויבוא ברזל ופלדה ירד ב-15.4% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה של 9.2% בחישוב שנתי בחודשים אפריל - יוני 2019, לאחר עלייה של 9.1% בחישוב שנתי בחודשים ינואר - מרץ 2019. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-17.8% בחישוב שנתי. יבוא מכונות וציוד נותר בחישוב שנתי ללא שינוי.

 

בחודשים אפריל - יוני 2019 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-4.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 0.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר - מרץ 2019. יבוא מוצרים בני קיימא ירד באפריל - יוני 2019 ב-13.8% בחישוב שנתי, עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

 

לעומת זאת, עלה יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ב-2.6% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2019. עיקר העלייה הייתה ביבוא מזון ומשקאות שעלה ב-6.3% בחישוב שנתי. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- יוני 2019 ב-7.7 מיליארד שקל, לעומת 10.2 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018.

 

יבוא חומרי אנרגיה, הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה ב-17.5מיליארד שקל, גבוה ב-4.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.