הלמ״ס: הגירעון בסחר הסחורות בינואר עמד על 3.9 מיליארד שקל

זאת לעומת גירעון של 2.4 מיליארד שקל בינואר 2017. היצוא החקלאי ירד בינואר ב-20.3% לעומת ינואר אשתקד, בעוד יצוא גידול הדרים ירד ב-27%. יצוא הסחורות הסתכם בינואר ב-16.6 מיליארד שקל


14:02 ,13.02.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש ינואר 2018 הסתכמו יבוא הסחורות ב-20.5 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-16.6 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-3.9 מיליארד שקל. יצוא הסחורות בחודש ינואר 2018, היווה 73% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 78.9% באותו חודש אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בחודש הראשון של השנה הסתכם ב-3.9 מיליארד שקל לעומת גירעון של 2.4 מיליארד שקל בינואר 2017.

 

בחודשים נובמבר 2017 - ינואר 2018 ירד יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-2.3% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 2.6% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2017. בחודשים נובמבר 2017 - ינואר 2018 עלה יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-6% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 7.1% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2017.

 

יבוא הסחורות בינואר 2018, הסתכם כאמור ב-20.5 מיליארד שקל. מתוכם 37% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 20% יבוא מוצרי צריכה, 19% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-24% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה, ב-0.6% בנובמבר 2017-ינואר 2018. זאת, לאחר עלייה של 6.0% באוגוסט-אוקטובר 2017. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא בדים וחוטים ירד ב-22.1% בחישוב שנתי (ירידה של 2.1% בממוצע לחודש), יבוא מוצרי מזון גולמיים ירד ב-5.8% בחישוב שנתי ויבוא כימיקלים ירד ב-3.2% בחישוב שנתי. נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) שירד ב-2.4% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2017 - ינואר 2018. זאת, לאחר עלייה של 1.5% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-60% מיבוא מוצרי השקעה) ירד ב-6.2% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-7.0% בחישוב שנתי.

 

בחודשים נובמבר 2017 - ינואר 2018 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-5.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 3.4% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017. יבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד בנובמבר 2017-ינואר 2018 ב-7.0% בחישוב שנתי, עיקר הירידה הייתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים שירד ב-9.9% בחישוב שנתי.

 

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד ב-3.6% בחישוב שנתי בנובמבר 2017 - ינואר 2018. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודש ינואר 2018 ב-1.5 מיליארד שקל, בדומה לחודש המקביל של שנת 2017. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחודש הראשון של השנה ב-3.2 מיליארד שקל, גבוה ב-19.4% בהשוואה לאותו חודש אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש ינואר 2018 ב-16.6 מיליארד שקל. 81% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 16% יצוא יהלומים ו-3% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה בנובמבר 2017- ינואר 2018 ב-6.3% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 6.3% בחישוב שנתי, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-47% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה בנובמבר 2017-ינואר 2018, על פי נתוני המגמה, ב-7.4% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 16.2% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2017. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 26.5% ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים בחישוב שנתי (עלייה של 2.0% בממוצע לחודש).

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (31% מכלל היצוא התעשייתי) עלה על פי נתוני המגמה, ב-3.5% בחישוב שנתי בנובמבר 2017- ינואר 2018, לאחר ירידה של 7.0% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2017. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 21.2% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי (עלייה של 1.6% בממוצע לחודש).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (16% מכלל היצוא התעשייתי) עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-35.9% בחישוב שנתי (עלייה של 2.6% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 49.1% בחישוב שנתי, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017 (עלייה של 3.4% בממוצע לחודש).

 

בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (6% מכלל היצוא התעשייתי) ב-1.4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 9.3% בחישוב שנתי, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 11.5% ביצוא ענף ייצור טקסטיל, מוצרי הלבשה ומוצרי עור.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-2.7 מיליארד שקל, לעומת 3.3 מיליארד שקל בחודש המקביל בשנת 2017.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר 2018 ב-0.4 מיליארד שקל - ירידה של 20.3% בהשוואה לחודש המקביל ב-2017. יצוא גידול הדרים ירד ב-27.0% באותה תקופה.