גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 18.09.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.583 +0.533
אירו 4.1772 +0.149
ליש"ט 4.6924 +0.299
100 יין 3.1996 +0.408
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

הלמ״ס: ירידה של 4% ביצוא סחורות במהלך יוני- אוגוסט

על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים נמשכת הירידה ביבוא מוצרי השקעה והעלייה ביבוא מוצרי צריכה. הגירעון בסחר בסחורות הסתכם באוגוסט בכ-6.7 מיליארד שקל
14.09.17 / 13:26
הלמ״ס: ירידה של 4% ביצוא סחורות במהלך יוני- אוגוסט
14.09.17
הלמ״ס: ירידה של 4% ביצוא סחורות במהלך יוני- אוגוסט

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ״ס) בחודש אוגוסט 2017, הסתכמו יבוא הסחורות ב-22 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-15.3 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-6.7 מיליארד שקל.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- אוגוסט 2017, היווה 74.9% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 75.5% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בשמונת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-33.0 מיליארד שקל לעומת גירעון של 34.8 מיליארד שקל בינואר-אוגוסט 2016.

 

בחודשים יוני-אוגוסט 2017 עלה יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-1.6% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 0.2% בחישוב שנתי במרס-מאי 2017.

 

בחודשים יוני-אוגוסט 2017 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-4.0% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 11.0% בחישוב שנתי במרס-מאי 2017.

 

יבוא הסחורות באוגוסט 2017 הסתכם כאמור ב-22 מיליארד שקל. 42% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 21% יבוא מוצרי צריכה, 18% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-19% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה ב-0.2% ביוני-אוגוסט 2017 בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 3.0% במרס-מאי 2017. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא מוצרי מזון גולמיים ירד ב-23.4% בחישוב שנתי (ירידה של 2.2% בממוצע לחודש) ויבוא תשומות לחקלאות ירד ב-9.3% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) של 3.4% בחישוב שנתי בחודשים יוני- אוגוסט 2017. זאת, בהמשך לירידה של 12.5% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2017. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-64% מיבוא מוצרי השקעה) ירד ב-2.6% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-20.4% בחישוב שנתי (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש).

 

בחודשים יוני - אוגוסט 2017 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-3% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 5.2% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2017. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-7.7% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט 2017. יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד ביוני - אוגוסט 2017 ב-5.7% בחישוב שנתי. עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה שירד ב-33.7% בחישוב שנתי (ירידה של 3.4% בממוצע לחודש).

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- אוגוסט 2017 ב-13.3 מיליארד שקל, לעומת 16 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2016. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם מתחילת השנה ב-17.4 מיליארד שקל, גבוה ב-18.7% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוגוסט ב-15.3 מיליארד שקל: 90% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 9% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד, על פי נתוני המגמה, ביוני - אוגוסט ב-1.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 10.1% בחישוב שנתי בחודשים מרס - מאי 2017.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-אוגוסט 2017, לפי נתונים מקוריים, ב-17.2 מיליארד שקל , לעומת 19.3 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2016. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר - אוגוסט 2017 ב-3.1 מיליארד שקל - ירידה של 1.5% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2016. יצוא גידול יבולים עונתיים ירד ב-11.8% באותה תקופה. 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 923
פייסבוק

×