הלמ"ס: ירידה של 12.9% ביצוא סחורות ושירותים

עלייה של 15.9% ביבוא סחורות אזרחיות בחישוב שנתי ועלייה של 11.2% ביבוא שירותים בחישוב שנתי


14:52 ,16.05.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה היום אומדן ראשון לרבעון הראשון של שנת 2016. על פי נתוני הלמ"ס, התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבעון הראשון של שנת 2016 ב-0.8% לעומת הרבעון הקודם. זאת, לאחר עליות של 3.1% ברבעון הרביעי ושל 2.3% ברבעון השלישי של 2015.

 

העלייה בתוצר ברבעון הראשון השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים וירידות ביצוא הסחורות והשירותים ובהוצאות לצריכה ציבורית. בנוסף, הייתה עלייה ביבוא סחורות ושירותים.

התוצר העסקי ירד ברבעון הראשון של שנת 2016 ב- 0.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 2.9% ברבעון הקודם ועלייה של 2.7% ברבעון השלישי בשנת 2015.

יבוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון הראשון השנה ב- 7.5%, לאחר עלייה של 20.9% ברבעון הקודם.

עלייה זו מבטאת עלייה של 15.9% ביבוא סחורות אזרחיות בחישוב שנתי ועלייה של 11.2% ביבוא שירותים בחישוב שנתי (הכולל יבוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכד' ויבוא שירותי תיירות). לעומת זאת, היבוא הביטחוני ירד ב- 13.2% ברבעון הראשון של 2016.

 

יבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים עלה ברבעון הראשון של 2016 ב- 0.4% לאחר עלייה של 23.7% בחישוב שנתי ברבעון הקודם .

 

סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא עלה ב- 1.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 8.7% ברבעון הקודם.

 

ההשקעה באוניות ומטוסים עלתה ברבעון הראשון של 2016, כך שסך כל ההשקעות בנכסים קבועים עלו ב- 17.3% בחישוב שנתי.

 

יצוא הסחורות והשירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק) ירד ברבעון הראשון של 2016 ב-12.9% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 1.6% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. הירידה ביצוא ברבע הראשון של 2016 משקפת ירידה של 12.2% ביצוא התעשייה (למעט יהלומים) וירידה של 14.2% ביצוא שירותים אחרים בחישוב שנתי (הכולל יצוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכד').

 

לעומת זאת, עלה יצוא שירותי התיירות ב-34.1% בחישוב שנתי (7.6% בחישוב רבעוני) ויצוא ענף החקלאות עלה ב-26.3% בחישוב שנתי (6% בחישוב רבעוני)

 

יצוא היהלומים ברבעון הראשון של 2016 עלה ב-35.3% בחישוב שנתי (7.9% בחישוב רבעוני).

בנוסף, חלה עלייה ביצוא חברות ההזנק ,כך שסך כל יצוא הסחורות והשירותים ירד ב-4.4% ברבעון הראשון של 2016.