גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 21.10.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.493 -0.228
אירו 4.121 -0.464
ליש"ט 4.587 -0.467
100 יין 3.0818 -1.009
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

הלמ"ס: סך היצוא בשנת 2016 ירד ב-5.5% לעומת 2015

סך הסחורות בשנת 2016 הסתכם ב-60.6 מיליארד דולר. היקפי היצוא הגדולים ביותר לארצות האיחוד האירופי היו בענפים ייצור תרופות וייצור כימיקלים ומוצריהם. סך ערך יצוא הסחורות לפי ענף כלכלי לארצות אסיה הסתכם בשנת 2016 ב-15.6 מיליארד דולר
19.07.17 / 10:01
הלמ"ס: סך היצוא בשנת 2016 ירד ב-5.5% לעומת 2015
19.07.17
הלמ"ס: סך היצוא בשנת 2016 ירד ב-5.5% לעומת 2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים אודות יצוא סחורה ממדינת ישראל לפי ענף כלכלי לשנת 2016. מהלמ"ס נמסר כי סך ערך יצוא הסחורות בשנת 2016 הסתכם ב-60.6 מיליארד דולר, ירידה של 5.5% לעומת שנת 2015.

 

יצוא ענפי התעשייה והחרושת ירד ב-6.5% והסתכם ב-56.2 מיליארד דולר ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג ירד ב-1.5% והסתכם ב-1.2 מיליארד דולר. היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: עיבוד יהלומים (12.7 מיליארד דולר - 21.0% מסך ערך היצוא), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (11.5 מיליארד דולר - 18.9%), ייצור תרופות (6.9 מיליארד דולר - 11.4%) וייצור כימיקלים ומוצריהם (6.9 מיליארד דולר - 11.3%).

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי סך ערך יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בשנת 2016 הסתכם ב-15.8 מיליארד דולר, ירידה של 1.9% לעומת שנת 2015. בשנת 2016 ירד יצוא ענפי התעשייה והחרושת ב-2.7% והסתכם ב-14 מיליארד דולר. יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג ירד ב-0.7% והסתכם ב-0.7 מיליארד  דולר.

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר לארצות האיחוד האירופי היו בענפים: ייצור תרופות (3.3 מיליארד דולר - 20.7% מסך ערך היצוא), ייצור כימיקלים ומוצריהם (2.7 מיליארד דולר – 17.2%), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (1.6 מיליארד דולר – 10%) ועיבוד יהלומים (1.6 מיליארד דולר – 9.9%).

 

הלמ"ס פרסמה בנוסף כי סך ערך יצוא הסחורות לפי ענף כלכלי לארה"ב בשנת 2016 הסתכם ב-17.6 מיליארד דולר, ירידה של 2.9% לעומת שנת 2015. יצוא ענפי התעשייה והחרושת ירד ב-3.3% והסתכם ב-17.3 מיליארד דולר. לעומת זאת, יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג עלה ב-22.2% והסתכם ב-0.1 מיליארד דולר.

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: עיבוד יהלומים (6 מיליארד דולר – 34% מסך ערך היצוא), ייצור תרופות (3.3 מיליארד דולר – 18.7%), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (2.9 מיליארד דולר – 16.3%) וייצור כימיקלים ומוצריהם (1 מיליארד דולר – 5.8%).                                                                       

עוד נמסרו נתונים מהלמ"ס לגבי סך ערך יצוא הסחורות לפי ענף כלכלי לארצות אסיה אשר הסתכם בשנת 2016 ב-15.6 מיליארד דולר, ירידה של 11.8% לעומת שנת 2015. ייצוא ענפי התעשייה והחרושת ירד ב-14.3% לעומת שנת 2015 והסתכם ב-13.9 מיליארד דולר. לעומת זאת, יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג עלה ב-23.9% והסתכם ב-0.1 מיליארד דולר.

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (6 מיליארד דולר – 38.7% מסך ערך היצוא), עיבוד יהלומים (4.0 מיליארד דולר – 25.8%) וייצור כימיקלים ומוצריהם (1.2 מיליארד דולר – 7.5%).

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסרו נתונים לגבי סך ערך יצוא הסחורות לפי ענף כלכלי לקבוצת יתר ארצות העולם בשנת 2016 ממנו עולה כי סך יצוא הסחורות הסתכם ב-11.6 מיליארד דולר, ירידה של 4.7% לעומת שנת 2015. יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג ירד ב-15.8% לעומת שנת 2015, והסתכם ב-0.3 מיליארד דולר. יצוא ענפי התעשייה והחרושת ירד ב-5.4% והסתכם ב-11.0 מיליארד דולר.

היקפי היצוא הגדולים ביותר בארצות אלו היו בענפים: ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים (2.4 מיליארד דולר – 20.8% מסך ערך היצוא),  ייצור כימיקלים ומוצריהם (1.9 מיליארד דולר – 16.8%), ייצור מוצרי מתכת בהרכבה (1.3 מיליארד דולר – 11.2%) ועיבוד יהלומים (1.1 מיליארד דולר – 9.8%).

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×