הלמ"ס: עלייה ביבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי ומארצות אסיה

על פי נתוני המגמה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמשכת הירידה ביבוא הסחורות מארצות הברית ומקבוצת יתר ארצות. כמו כן, נמשכת הירידה ביצוא הסחורות לארה"ב ולארצות אסיה


11:18 ,22.06.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לאחרונה את נתוני סחר החוץ לפי ארצות עבור חודש מאי 2016. מהנתונים עולה כי יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-21.1 מיליארד שקל. 44% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 11% מארצות הברית, 25% מארצות אסיה ו-20% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

 

 

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-12.2 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) ב-8.9 מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה 31%, היצוא לארצות הברית 25%, היצוא לארצות אסיה 22%, ו-22% הנותרים ליתר ארצות העולם.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-מאי 2016 ב-18.8 מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 6.7 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים ב-2015.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בינואר-מאי 2016 ב-8.0 מיליארד ש"ח, גבוה ב-188.4% לעומת ינואר-מאי 2015.

 

גירעון בסחר הסחורות נרשם גם עם קבוצת יתר ארצות (ללא יהלומים) שהסתכם בחודשים ינואר-מאי 2016 ב-1.9 מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 7.2מיליארד דולר בחודשים המקבילים ב-2015. צמצום הגירעון בקבוצה זו נובע בעיקר מירידת מחירים ביבוא של חומרי אנרגיה.

 

לעומת זאת, במאזן סחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם בינואר-מאי 2016 עודף של 4.9 מיליארד ש"ח נמוך ב-17.6% לעומת ינואר-מאי 2015.

 

בחודשים מרס-מאי 2016 עלה יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-11.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 12.2% בחישוב שנתי בדצמבר 2015 - פברואר 2016.

 

על פי נתוני המגמה יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי עלה ב-15.7% בחישוב שנתי במרס-מאי 2016. זאת, בהמשך לעלייה של 31.4% בדצמבר 2015-פברואר 2016 (עלייה של 2.3% בממוצע לחודש). בהשוואה לאותם חודשים אשתקד, עלייה משמעותית נרשמה ביבוא מאירלנד, מהממלכה המאוחדת ומסלובניה.

 

בחודשים מרס-מאי עלה יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-11.0% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 18.6% בחישוב שנתי בדצמבר 2015-פברואר 2016. בהשוואה לאותם חודשים אשתקד, עלייה משמעותית נרשמה ביבוא מיפן, מסינגפור ומתאילנד.

 

לעומת זאת, ירד יבוא הסחורות מארה"ב ב-13.8% בחישוב שנתי במרס- מאי 2016. זאת, בהמשך לירידה של 12.0% בדצמבר 2015-פברואר 2016.

 

היבוא מקבוצת יתר ארצות העולם ירד ב-20.0% בחישוב שנתי במרס-מאי השנה (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לירידה של 31.8% בדצמבר 2015-פברואר 2016 (ירידה של 3.1% בממוצע לחודש). בהשוואה לאותם חודשים אשתקד, נרשמה ירידה משמעותית ביבוא מאתיופיה, ממצרים ומשוויץ.

 

בחודשים מרס-מאי 2016 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-16.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה בשיעור דומה בדצמבר 2015 - פברואר 2016.

 

יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-30.5% בחישוב שנתי (ירידה של 3.0% בממוצע לחודש) במרס-מאי השנה. זאת, בהמשך לירידה של 34.0% בדצמבר 2015-פברואר 2016 (ירידה של 3.4% בממוצע לחודש). בהשוואה לאותם חודשים אשתקד, נרשמה ירידה משמעותית ביצוא להודו, לסינגפור, לירדן ולגאורגיה.

 

יצוא הסחורות לארצות הברית ירד במרס-מאי השנה ב-9.3% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 8.9% בדצמבר 2015-פברואר 2016.

 

יצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות העולם ירד ב-39.1% בחישוב שנתי במרס-מאי (ירידה של 4.0% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לירידה של 30.0% בדצמבר 2015-פברואר 2016 (ירידה של 2.9% בממוצע לחודש). בהשוואה לאותם חודשים אשתקד, ירידה משמעותית נרשמה ביצוא לטורקיה, לרוסיה ולברזיל.

 

לעומת זאת, בחודשים מרס-מאי 2016 עלה יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ב-2.9% בחישוב שנתי, לעומת ירידה של 7.7% בדצמבר 2015-פברואר 2016. בהשוואה לאותם חודשים אשתקד, עלייה משמעותית נרשמה ביצוא לאירלנד, לבלגיה, ולפולין.