גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.11.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.519 -0.114
אירו 4.1506 +0.106
ליש"ט 4.6635 +0.314
100 יין 3.1267 +0.382
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

הלמ"ס: עלייה במדד מחירי יבוא הסחורות

מדד המחירים של יצוא הסחורות עלה ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-4.4%. הרעה של 0.5% במדד תנאי הסחר. עלייה של 6.8% במדד המחירים של יבוא חומרי אנרגיה
25.06.17 / 14:27
הלמ"ס: עלייה במדד מחירי יבוא הסחורות
25.06.17
הלמ"ס: עלייה במדד מחירי יבוא הסחורות

ברבעון הראשון של שנת 2017 עלה מדד מחירי יבוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) ב-0.7%, לאחר ירידה של 1.0% ברבעון האחרון של שנת 2016. מדד מחירי יצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) עלה ב-0.2% ברבעון הראשון של 2017, לאחר ירידה של 0.2% ברבעון הקודם.

 

מדד מחירי יבוא הסחורות עלה ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-2.2%, לאחר שברבעון הקודם לא היה שינוי. פירוט השינויים במחירי היבוא לפי ייעוד מראה שברבעון הראשון של 2017 מדד המחירים עלה ברוב מרכיבי היבוא: מדד המחירים של יבוא יהלומים עלה ב-9.4%, מדד המחירים של יבוא חומרי אנרגיה עלה ב-6.8%, מדד המחירים של יבוא נכסי השקעה עלה 1.8%, מדד המחירים של תשומות לייצור עלה 0.6% ומדד המחירים של יבוא מוצרי צריכה עלה 0.5%.

 

מדד המחירים של יבוא תשומות לייצור עלה כאמור ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-0.6%, לאחר ירידה של 1.0% ברבעון הקודם. פירוט לפי קבוצות סחורות מצביע על עליות מחירים ביבוא ברזל ופלדה שעלה ב-3.6% וביבוא מתכות אל-ברזליות שעלה ב-2.9%.

 

מדד המחירים של יבוא מוצרי צריכה עלה  ברבעון הראשון של שנת 2017 ב- 0.5%, לאחר ירידה של 0.5% ברבעון הקודם. פירוט לפי קבוצות סחורות מצביע על עלייה של 1.3% במדד המחירים של יבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ברבעון הראשון של שנת 2017. זאת, לאחר ירידה של 0.2% ברבעון האחרון של 2016. עיקר העלייה נרשמה במדד המחירים של יבוא כלי תחבורה שעלה ב-6.4%.

 

לעומת זאת, מדד המחירים של יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (מזון, הלבשה, הנעלה ומוצרים להחזקת משקי בית) ירד ב-0.4% ברבעון הראשון של 2017. זאת, בהמשך של ירידה דומה ברבעון האחרון של 2016. עיקר הירידה נרשמה במדד המחירים של יבוא הלבשה והנעלה שירד ב-1.4%.

 

מדד מחירי יבוא מוצרים להשקעה (למעט אניות ומטוסים) עלה ב-1.8% ברבעון הראשון של 2017. פירוט לפי קבוצות סחורות מצביע על עלייה של 4.7% במדד המחירים של יבוא כלי תחבורה להשקעה, לאחר ירידה של 2.8% ברבעון האחרון של 2016. כמו כן, נרשמה עלייה במדד המחירים של יבוא מכונות וציוד (כ-64% מכלל יבוא מוצרי השקעה) של 0.2% ברבעון הראשון של 2017.

 

מדד המחירים של יבוא חומרי אנרגיה עלה ב-6.8% ברבעון הראשון של 2017. זהו הרבעון הרביעי ברציפות בו נרשמו עליות במדדי המחירים הזה. מדד המחירים של יבוא יהלומים עלה ב-9.4% ברבעון הראשון של 2017, לאחר ירידה של 1.1% ברבעון הקודם.

 

מדד המחירים של יצוא הסחורות עלה ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-4.4%, לאחר שלא נרשם שינוי במדד המחירים ברבעון הקודם. מדד המחירים של היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (ללא יהלומים מעובדים) עלה ב-0.2% ברבעון הראשון של שנת 2017. מדד המחירים של יצוא כרייה וחציבה ירד ב-0.7% ברבעון הראשון של שנת 2017, לאחר עלייה של 1.8% ברבעון האחרון של 2016.

 

מדד המחירים של יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית עלה ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-1.1%, לאחר ירידה של 0.6% ברבעון האחרון של שנת 2016. נתונים מפורטים לפי ענפים מצביעים על עלייה של 1.8% במדד המחירים של יצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי ומדד המחירים של יצוא ענף ייצור תרופות שעלה ב-1.2%. יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית מהווה כ-48% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים).

                                                                                                                    

מדד המחירים של יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית עלה ברבעון הראשון של 2017 ב-0.4%, לאחר ירידה של 2.5% ברבעון האחרון של שנת 2016. נתונים מפורטים לפי ענפים מצביעים על עלייה במדד המחירים של יצוא ענף ייצור רהיטים (4.1%) וביצוא ענף ייצור משקאות (1.1%). יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית מהווה כ-7% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים).

 

מדד המחירים של יצוא עיבוד יהלומים עלה ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-14.4%, בהמשך לעלייה של 0.6% ברבעון הקודם. מדד המחירים של יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג עלה ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-0.5%, בהמשך לעלייה של 1.7% ברבעון הקודם. מדד מחירי יצוא גידול יבולים עונתיים עלה ב-3.2%  ומדד מחירי יצוא גידול יבולים רב-שנתיים עלה ב-0.6%

 

מדד מחירי יבוא הסחורות עלה ב-1.4% ברבעון הראשון של 2017. פירוט לפי קבוצות ארצות מראה שמדד מחירי יבוא הסחורות מארה"ב עלה ב-17.9%, מדד מחירי יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי עלה ב-8.6%. לעומת זאת, מדד מחירי יבוא הסחורות מארצות אסיה ירד ב-1.4%.

 

מדד מחירי יצוא הסחורות עלה, כאמור, ב-0.2% ברבעון הראשון של 2017. פירוט לפי קבוצות ארצות מראה שמדד מחירי יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה ב-3.3%. לעומת זאת, מדד מחירי יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד ב-0.8% ומדד מחירי יצוא הסחורות לארה"ב ירד ב-0.7%.

 

 

 

 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×