גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 21.10.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.493 -0.228
אירו 4.121 -0.464
ליש"ט 4.587 -0.467
100 יין 3.0818 -1.009
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

הלמ"ס: עלייה של 8.6% ביצוא סחורות ושירותים

העלייה ביצוא ברבעון הראשון של 2017 משקפת עלייה של 5.5% ביצוא התעשייתי וביצוא ענף החקלאות ושל 12.3% ביצוא השירותים
18.06.17 / 14:19
הלמ"ס: עלייה של 8.6% ביצוא סחורות ושירותים
18.06.17
הלמ"ס: עלייה של 8.6% ביצוא סחורות ושירותים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני התוצר המקומי הגולמי עבור הרבעון הראשון של 2017, מהם עולה כי התמ"ג עלה בחישוב שנתי ב-1.2%. התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-1.2% לעומת הרבעון הקודם (1.4% באומדן הראשון), לאחר עליות של 4.6% ברבעון הרביעי ושל 4.1% ברבעון השלישי של 2016. התוצר המקומי הגולמי ללא מסים נטו על היבוא, שלא הושפע מהגידול ביבוא כלי הרכב עלה ברבעון הראשון השנה ב-3.1%.

 

התוצר העסקי עלה ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-0.3% בחישוב שנתי, לאחר עליות של 5.6% ברבעון הקודם ושל 4.6% ברבעון השלישי בשנת 2016. יבוא הסחורות והשירותים ירד ברבעון הראשון השנה ב- 9.3%, לאחר עלייה של 1.4% ברבעון הקודם. יבוא סחורות אזרחיות ירד ב-5.5% בחישוב שנתי ואילו יבוא שירותים (הכולל יבוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכד' ויבוא שירותי תיירות) עלה ב- 2.8% בחישוב שנתי. יבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אניות, מטוסים ויהלומים ירד ברבעון הראשון של 2017 ב-1.5% בהמשך לירידה של 1.7% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. 

 

סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא ירד ב-2.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.5% ברבעון הקודם. פירוט השימושים במקורות מראה שההוצאה לצריכה פרטית ירדה ב-1.7% ברבעון הראשון של שנת 2017 בחישוב שנתי, שפירושו ירידה של 3.6% בהוצאה לנפש. הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון הראשון באה בהמשך לירידה של אחוז אחד ברבעון הקודם, בחישוב שנתי.

 

הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון הראשון של 2017 משקפת ירידה בהוצאה למוצרים בני קיימא לנפש של 38% בחישוב שנתי (11.3% בחישוב רבעוני) לאחר עלייה של 6.9% ברבעון הקודם. בנוסף, ההוצאות לכלי רכב לשימוש פרטי ירדו ב-72.8% בחישוב שנתי (27.8% בחישוב רבעוני) לאחר עלייה של 46% בחישוב שנתי ברבעון הקודם (9.9% בחישוב רבעוני). לעומת זאת, ההוצאה לרכישת ציוד משק הבית כגון: מקררים, מכונות כביסה, מזגנים עלתה ב-5.7% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 21% בחישוב שנתי ברבעון הקודם ההוצאות לריהוט, תכשיטים ושעונים עלו ב-5% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 3.8% בחישוב שנתי ברבעון הקודם.

 

ההוצאה לצריכה פרטית ללא מוצרים בני קיימה לנפש (ההוצאות למזון, שירותים, הלבשה והנעלה, תרופות, אחזקת בית ונסיעות לחו"ל וכו') עלתה בשיעור של 0.3% בחישוב שנתי. פירוט ההוצאה לצריכה פרטית ללא בני קיימא מראה כי ההוצאה לנפש עלתה ב-12.3% על הלבשה והנעלה, ב-2.8% על ההוצאה לנפש של מזון, משקאות וטבק ונותרה ללא שינוי בהוצאה על השירותים השונים. לעומת זאת, ההוצאה לנפש של ישראלים בחו"ל ירדה ב-5% בחישוב שנתי.

 

ההשקעה בנכסים קבועים למעט אניות ומטוסים (ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה יבשתיים) ירדה ברבעון הראשון של 2017 ב-3.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.4% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. הירידה בהשקעה בנכסים קבועים משקפת ירידה של 92.7% בחישוב שנתי בהשקעה בכלי תחבורה יבשתיים (48.1% בחישוב רבעוני) לאחר עלייה של 34.3% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. בנוסף, הייתה ירידה של 8.9% בהשקעות במכונות וציוד. לעומת זאת ההשקעה בבנייה למגורים עלתה ב-6.2%, ההשקעה בבנייה שלא למגורים ועבודות בנייה אחרות עלתה ב-21.4% וההשקעה במוצרי קניין רוחני עלתה ב-29.8% בחישוב שנתי (6.7% בחישוב רבעוני).

 

ההשקעה באניות ומטוסים עלתה ברבעון הראשון של 2017, כך שסך כל ההשקעות בנכסים קבועים ירדו ב- 3.1% בחישוב שנתי. יצוא הסחורות והשירותים (למעט חברות הזנק ויהלומים) עלה ברבעון הראשון של 2017 ב-8.6% בחישוב שנתי לאחר עלייה של 7.9% ברבעון הקודם. העלייה ביצוא ברבעון הראשון של 2017 משקפת עלייה של 5.5% ביצוא התעשייתי וביצוא ענף החקלאות, של 12.3% ביצוא השירותים (למעט חברות הזנק ותיירות) ושל 31.3% ביצוא שירותי תיירות. בנוסף, הייתה עלייה ביצוא חברות הזנק ואילו ביצוא יהלומים נרשמה ירידה כך שסך יצוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון הראשון של 2017 ב-7.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 10.4% ברבעון הקודם.

 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×