מכס עקבה: גידול בהכנסה מתחילת השנה

מנהלת מכס עקבה רשמה הכנסות של 384 מיליון דולר בחודשים ינואר-אוקטובר 2010. זאת בזכות התייעלות בעבודת הנמל והשמשת מערכות שיקוף מכולות המקלות על העבודה


00:00 ,05.01.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

מנהלת המכס של עקבה מדווחת כי בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2010 רשמה הכנסות של 270 מיליון דינר ירדני (384 מיליון דולר), גידול של 25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בה נרשמו הכנסות של 200 מיליון דינר (284.5 מיליון דולר) בלבד.

מנהל מכס עקבה, מונד'ר אלעסאפ, מסר כי הגידול בהכנסות מיוחס להתייעלות בעבודה בנמל עקבה, בעיקר בכל הקשור להגברת יעילות הבדיקות הפיסיות, וכן השמשתן של מערכות שיקוף מכולות המקלות על עבודת המכס, לצד קיצור הליכי השחרור וקליטת רשימונים.

לדבריו, מכס עקבה צפוי בקרוב להשמיש מערכת ממוחשבת להנפקת אישורי יציאה מהנמל במסגרת מערכת ASYCUDA, תוך ויתור על שימוש בניירת. עוד יצוידו אנשי מכס עקבה במכשירים ידניים נישאים לבדיקות פיסיות המקושרים ישירות למחשב המרכזי של מכס עקבה.