עומן: הורחב מכרז לפיתוח נמל סלאלה

הרחבת הפרויקט תכלול בניית רציפים רב תכליתיים נוספים, שובר גלים ורציפים לטעינת פטרוכימיים ומטענים בצובר. המכרז הוארך עד סוף חודש אוקטובר


00:00 ,05.10.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

הרחבת הפרויקט תכלול בניית רציפים רב תכליתיים נוספים, שובר גלים ורציפים לטעינת פטרוכימיים ומטענים בצובר. המכרז הוארך עד סוף חודש אוקטובר

רשות הנמלים של סולטנות עומן במפרץ, הודיעה על הארכתו והרחבתו של המכרז הבינלאומי לבניית מסוף למטענים כלליים ורציף לטעינת נוזלים בנמל סלאלה בעומן, וזאת עד סוף החודש הנוכחי. 41 חברות מקומיות ובינלאומיות גילו עניין במסמכי המכרז הכולל תכנון, הנדסה ובנייה של שני המסופים ואשר ערכו נאמד ב-120 מיליון דולר לערך. הרחבת הפרויקט כוללת בניית מספר רציפים רב תכליתיים נוספים, שובר גלים חדש, רציף לטעינת פטרוכימיים ורציף למטענים בצובר.

תוכנית ההרחבה צפויה להביא את הנמל בעומן ליכולת טעינה ופריקה של 40 מיליון טון סחורות בשנה וחמישה מיליון טונות של פטרוכימיים בשנה, וזאת החל משנת 2012. מנתוני רשות הנמלים של הסולטנות עולה כי בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2010 טופלו בשני הנמלים המרכזיים, סולטן קאבוס וסלאלה, סחורות בהיקף של 6.39 מיליון טון. מדובר בגידול של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בה טופלו בשני נמלים אלה סחורות בהיקף של 4.91 מיליון טון.

2,039 אוניות פקדו את שני הנמלים בעומן בשבעת החודשים הראשונים של השנה, גידול של 1.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. תחומי היבוא הבולטים לסולטנות הם מזון, חומרי בנייה וכלי רכב. כמו כן נרשמה עלייה ניכרת בשיעור של 68.9% בפעילות בנמל סלאלה בתקופה זו, לכדי 3.49 מיליון טון לעומת 2.67 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד. לעומתו שומר הנמל על שם סולטן קאבוס על יציבות וטופלו בו סחורות בהיקף של 2.9 מיליון טון, גידול של 1.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.