רווחי DP World בשנת 2006 הגיעו ל-755.5 מיליון דולר

52% מהכנסות החברה בשנת 2006 נבעו מפעילות באירופה, צפון אפריקה ומערבה והגיעו ל-1.8 מיליארד דולר. חובות החברה רשמו גידול של 4 מיליארד דולר


00:00 ,26.06.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

52% מהכנסות החברה בשנת 2006 נבעו מפעילות באירופה, צפון אפריקה ומערבה והגיעו ל-1.8 מיליארד דולר. חובות החברה רשמו גידול של 4 מיליארד דולר
 
מדין וחשבון שמפרסמת חברת דירוג האשראי הבינלאומית "מודיז" עולה כי רווחי חברת ניהול הנמלים DP World בשנת 2006 הגיעו ל-755.5 מיליון דולר, וזאת מתוך הכנסה כוללת של 3.4 מיליארד דולר, לעומת הכנסה כוללת של 675 מיליון דולר בשנת 2005.

על פי הנתונים המתפרסמים בעיתון "אלשרק אלאווסט" היוצא לאור בלונדון עולה כי 52% מהכנסות החברה בשנת 2006 נבעו מהפעילות באירופה, צפון אפריקה ומערבה והגיעו ל-1.8 מיליארד דולר. במקביל, רשמה הפעילות במזרח התיכון, דרום אפריקה ומזרחה הכנסות של 692.4 מיליון דולר המהווים 20% מסך כל ההכנסות. הפעילות ביבשת אמריקה הניבה 4% מהכנסות החברה בשנת 2006 והגיעה לכדי 136.9 מיליון דולר.

על פי הנתונים הגיע היקף אחזקות החברה בשנת 2006 ל-16.7 מיליארד דולר ואילו חובותיה רשמו גידול של 4 מיליארד דולר מ-1.66 מיליארד בשנת 2005 ל-5.6 מיליארד דולר וזאת עקב ההשתלטות על חברת P&O.
 
מודיז צופה כי החברה תשקיע בטווח הבינוני סכום כולל של 3.5 מיליארד דולר בפרוייקטים של התרחבות ופיתוח. נזכיר כי הדין וחשבון מתפרסם בעקבות כוונתה של חברת DP World לגייס כספים בהיקף של 3.25 מיליארד דולר בבורסות של דובאי ולונדון ולהנפיק אגרות חוב דולריות לטווח הבינוני והארוך.