יצוא השירותים העסקיים כפול מהיבוא

ב-2012 ייצאה ישראל שירותים עסקיים ב-20 מיליארד דולר, מתוכם 11 מיליארד שירותי מחקר ופיתוח ושירותי מיחשוב, וייבאה שירותים ב-10 מיליארד דולר


14:10 ,31.12.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

בשנת 2012 הסתכם יצוא השירותים העסקיים מישראל ב-20.8 מיליארד דולר ומהווה 22% מסך יצוא הסחורות והשירותים ו-67% מסך יצוא השירותים של המשק.

 

יבוא השירותים העסקיים לישראל הסתכם ב-10.1 מיליארד דולר ומהווה 11% מסך יבוא הסחורות והשירותים, ו- 48% מסך יבוא השירותים של המשק.

 

יצוא שירותי מחקר ופיתוח ושירותי מיחשוב הסתכמו ב- 11.1 מיליארד דולר המהווים 54% מסך יצוא השירותים העסקיים ו-36% מסך יצוא השירותים של המשק.

 

יבוא שירותי מחקר ופיתוח ושירותי מיחשוב הסתכמו ב-1.5 מיליארד דולר, המהווים 15% מסך יבוא השירותים העסקיים ו-7% מסך יבוא השירותים במשק.

 

משקל ענפי השירותים מכלל יצוא השירותים העסקיים הינו 82%. משקל ענפי התעשייה מכלל יבוא השירותים העסקיים הינו 38% ומשקל ענפי השירותים הוא 34%.

 

יצוא שירותי מחקר ופיתוח (ללא חברות הזנק) הסתכם בשנת 2012 ב-5,787 מיליון דולר, עלייה של 55% לעומת 2009. יצוא שירותים זה היווה 28% מכלל יצוא השירותים העסקיים בשנת 2012. יצוא שירותי מיחשוב הסתכם בשנת 2012 ב-4,252 מיליון דולר והיווה 20% מכלל יצוא השירותים העסקיים.

 

יבוא שרותי מיחשוב הסתכם ב-758 מיליון דולר בשנת 2012 והיווה 7% מכלל יבוא השירותים העסקיים. יבוא שירותי מחקר ופיתוח הסתכם ב-738 מיליון דולר בשנת 2012 והיווה 7% מכלל יבוא השירותים העסקיים.

 

יבוא שירותי סחר אחרים, הכולל עמלות לסוכנים ושירותי תקינה, הסתכם ב- 701 מיליון דולר בשנת 2012.

 

יצוא השירותים העסקיים של ענפי השירותים הסתכם ב-17 מיליארד דולר, עלייה של 48% לעומת שנת 2009. הענפים בהם היתה העלייה המשמעותית ביצוא השירותים בשנים אלו היו ענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים - 75%, וענף מחקר ופיתוח - 24%. ענפי כלכלה אלו אחראים ל-61% מכלל יצוא השירותים העסקיים ב-2012.

 

יצוא השירותים העסקיים של ענפי התעשייה הסתכם ב- 1.7 מיליארד דולר, ירידה של 8% לעומת שנת 2009. ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי מייבא 14% מסך ייבוא השירותים העסקיים בשנת 2012. ענף ייצור מוצרי נפט, כימיקלים ותרופות מייבא 12% מסך ייבוא השירותים העסקיים בשנת 2012.

 

יצוא שירותי מחקר ופיתוח ליבשת אמריקה הסתכם ב-4.5 מיליארד דולר והיווה 66% מסך יצוא שירותי מחקר ופיתוח ב-2012. יצוא שירותי מחקר ופיתוח לארצות ה-OECD הסתכם ב-6 מיליארד דולר והיווה 88% מסך יצוא שירותי מחקר ופיתוח ב-2012. יצוא שירותי מיחשוב ליבשת אירופה הסתכם ב-2.2 מיליארד דולר והיווה 52% מסך יצוא שירותי מיחשוב ב-2012. יצוא שירותי מחקר ופיתוח לגרמניה, הולנד והממלכה המאוחדת הסתכם ב-1.3 מיליארד דולר והיווה 82% מסך יצוא שירותי מחקר ופיתוח ליבשת אירופה. יצוא שירותי מיחשוב לצרפת וקפריסין הסתכם ב-1.3 מיליארד דולר ב-2012.

 

יבוא שרותי מיחשוב מיבשת אירופה הסתכם ב-402 מיליון דולר והיווה 53% מסך יבוא שירותי המיחשוב של ישראל ב-2012. יבוא שירותי מיחשוב מהונגריה הסתכם ב-121 מיליון דולר והיווה 30% מסך יבוא שירותי מיחשוב של ישראל מיבשת אירופה.

 

תשלום תמלוגים ודמי רישיונות ליבשת אמריקה הסתכם ב-353 מיליון דולר והיווה 70% מסך תשלום תמלוגים ודמי רישיונות לחו"ל.

 

יבוא מחקר ופיתוח מארצות הברית הסתכם ב-250 מיליון דולר והיווה 34% מסך יבוא מחקר ופיתוח של ישראל. יבוא שירותים עסקיים ממדינות ה-OECD הסתכם ב-5,384 מיליון דולר והיווה 53% מסך יבוא השירותים העסקיים בשנת 2012.

 

רכיב עיקרי ביצוא וביבוא השירותים בישראל הוא המסחר הבינלאומי בשירותים בעלי עוצמה טכנולוגית גבוהה. סך כל היצוא של שירותים בעלי עוצמה טכנולוגית גבוהה הסתכם ב-13,237 מיליון דולר בשנת 2012 והיווה 64% מסך כל יצוא השירותים העסקיים ו-43% מסך יצוא השירותים במשק. יבוא שירותים אלו הגיע ל-2,451 מיליון דולר בשנת 2012 והיווה 24% מסך יבוא השירותים העסקיים ו-12% מסך יבוא השירותים במשק.