ירידה דולרית של 7.5% ביצוא הישראלי ברבעון השני; רק אסיה רשמה עלייה ביצוא

במכון היצוא מזהירים שבמידה ותמשיך המגמה, ייאלצו יצואנים לצמצם ולסגור קווי יצור. יו"ר המכון קורא לממשלה להעמיד 200 מיליון שקל לקרן השיווק


00:00 ,07.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

המגמה השלילית ביצוא הישראלי ברבעון השני של שנת 2012 הולכת ומחריפה. כך עולה מנתוני מכון היצוא.

סך היצוא הישראלי ברבעון השני הסתכם בכ-11.2 מיליארד דולר, ירידה דולרית של כ- 7.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וירידה דולרית של כ-4% לעומת הרבעון הקודם. הירידה ביצוא נובעת בעיקר מירידה חדה, בשיעור של כ-14%, בייצוא למדינות האיחוד האירופי.

יו"ר מכון היצוא רמזי גבאי: "נתוני הייצוא מדאיגים. אם המצב יימשך, ייאלצו יצואנים לצמצם ואף לסגור קווי ייצור, או להעבירם לחו"ל. הביקושים הנמוכים ביעדי היצוא העיקריים של ישראל באיחוד האירופי, המהווים כ-30% מהייצוא, יוצרים איום ממשי על היצוא הישראלי".

גבאי קורא לממשלה להעמיד כלים לעידוד היצואנים, שיסייעו להציל את היצוא. בין השאר, קורא גבאי לממשלה להעמיד תקציב לקרן השיווק, בהיקף של כ-200 מיליון שקל, ולתקצב את מכון היצוא כראוי, כדי שיוכל לסייע ליצואנים להסיר חסמים ולהעמיק את הפעילות בכל השווקים, תוך מתן דגש על סיוע ליצואנים הקטנים והבינוניים, המתקשים להתגבר על חוסר הביקושים מחד והגדלת עלויות הייצור מאידך.

גבאי: "לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות בממשלה צריכים לעמוד הנתונים המצביעים על כך שכל 3 מיליארד דולר גידול בייצוא משמעותם תוספת של 27 אלף מקומות עבודה, גידול של 1.5% בתוצר העסקי וצמצום של 1% באבטלה, וכן שהייצוא תורם לכ-47% מצמיחת המשק".

על פי ניתוח שנעשה באגף כלכלה של מכון היצוא, הייצוא לאיחוד האירופי היווה ברבעון השני של השנה כ-32% מסך היצוא והסתכם בכ-3.6 מיליארד דולר. חלק ניכר מהירידה מוסבר בהיחלשות האירו מול הדולר. הירידה בהיקפי היצוא לאיחוד נרשמה ברוב ענפי היצוא ולכל יעדי הייצוא העיקריים באיחוד.

הייצוא לארצות הברית, שהיווה בתקופה זו כ-23% מסך היצוא, הסתכם בכ-2.5 מיליארד דולר, ירידה דולרית של כ-18% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וירידה דולריתשל כ- 0.5% בהשוואה לרבעון הקודם.

במכון היצוא מציינים שהירידה החדה, שנרשמה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, נובעת ממגמה מתמשכת, של ירידה דרסטית ביצוא התעשיות הכימיות לשוק זה (רובו המוחלט יצוא תרופות).

בניגוד למגמה הכללית, רשם היצוא לאסיה ברבעון השני של 2012 עלייה דולרית של כ-17% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ועלייה של כ-8% בהשוואה לרבעון הקודם. סך היצוא לאסיה ברבעון השני של 2012 הסתכם בכ-2.5 מיליארד דולר, כ-22% מסך היצוא של ישראל בתקופה זו.

במכון היצוא מציינים שהיצוא לאסיה שומר על צמיחה יציבה במשך שבעה רבעונים, למרות התנודתיות הרבה והמגמה השלילית הנרשמת השנה ביצוא הישראלי.

הייצוא לשאר המדינות: היצוא לשאר ארצות הסחר (אמריקה הלטינית, אפריקה, אוקיאניה, קנדה ושאר אירופה), שהיווה כ- 23% מסך היצוא ברבעון השני, ירד במהלך הרבעון בשיעור דולרישל 3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ובשיעור דולרי של כ-18% בהשוואה לרבעון הקודם, והסתכם בכ-2.6 מיליארד דולר.