למ״ס: הגירעון בסחר בסחורות מתחילת השנה הסתכם ב-40.7 מיליארד שקל

יבוא חומרי אנרגיה הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה ב-17.3 מיליארד שקל, גבוה ב-32.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. נרשמה עלייה של 20.4% ביבוא מוצרים לצריכה שוטפת כמו גם עלייה של 7.7% ביבוא חומרי גלם במהלך חודשים אפריל עד יוני


14:41 ,12.07.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש יוני 2018, הסתכמו יבוא הסחורות ב-24 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-14.8מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-9.2 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-40.7 מיליארד שקל.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- יוני 2018, היווה 67.3% מהיבוא לעומת 78.2% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-40.7 מיליארד שקל לעומת גירעון של 19 מיליארד שקל בינואר-יוני 2017.

 

בחודשים אפריל-יוני 2018 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-6.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 24.9% בחישוב שנתי ינואר-מרץ 2018. בחודשים אפריל-יוני 2018 ירד יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-0.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 5.3% בחישוב שנתי, בינואר-מרץ 2018.

 

יבוא הסחורות ביוני 2018, הסתכם כאמור ב-24 מיליארד שקל. מתוכם 41% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 19% יבוא מוצרי צריכה, 17% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-23% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-7.7% באפריל-יוני 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 17% בינואר-מרץ 2018. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא בדים וחוטים עלה ב-27.7% בחישוב שנתי ויבוא כימיקלים עלה ב-16.3% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא ברזל ופלדה ב-16.9%.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה שעלה ב-5.3% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 42.6% בחישוב שנתי בינואר-מרץ 2018. יבוא מכונות וציוד עלה ב-17.8% בחישוב שנתי. לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-8.2% בחישוב שנתי.

 

בחודשים אפריל-יוני 2018 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-11.1% בחישוב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 25.7% בחישוב שנתי בחודשים בינואר-מרץ 2018. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה באפריל-יוני 2018 ב-20.4% בחישוב שנתי. עיקר העלייה הייתה ביבוא הלבשה והנעלה.

 

יבוא מוצרים בני קיימא ירד ב-1.7% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2018. עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- יוני 2018 ב-9.8 מיליארד שקל, לעומת 10.6 מיליארד שקל בחודשים  המקבילים של שנת 2017. יבואחומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה ב-17.3 מיליארד שקל, גבוה ב-32.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש יוני 2018 ב-14.8 מיליארד שקל. 91% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. 8% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה עלה, על פי נתוני המגמה באפריל- יוני 2018, ב-0.4% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 5.5% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר-מרץ 2018. 

 

יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר-יוני 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-13.3 מיליארד שקל, לעומת 14.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2017. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-יוני 2018 ב-2.5 מיליארד שקל - ירידה של 10.4% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2017. יצוא גידול הדרים ירד ב-21.7% באותה תקופה.