למ״ס: ירידה ברוב מרכיבי היבוא בשלושת החודשים האחרונים

הגירעון בסחר במהלך אוגוסט הגיע ל-6 מיליארד שקל. נרשמה עלייה ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית וביצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית. הגירעון בשמונת החודשים הראשונים של השנה עומד על 56.3 מיליארד דולר


13:49 ,12.09.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש אוגוסט – יבוא ויצוא של סחורות. מהנתונים עולה כי יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוגוסט 2019 ב-15.3 מיליארד שקל . 93% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (ללא יהלומים). 6% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

באוגוסט 2019, הסתכם יבוא הסחורות ב-21.3 מיליארד שקל. מתוכם 43% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה), 20% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-22% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

מתחילת השנה מסתמן כי יצוא הסחורות בחודשים ינואר - אוגוסט 2019, היווה 69.1% מהיבוא לעומת 69% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בשמונת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-56.3 מיליארד שקל לעומת גירעון של 52.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר - אוגוסט 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-11.7 מיליארד שקל , לעומת 16.7 מיליארד שקלבחודשים המקבילים בשנת 2018. בינואר - אוגוסט 2019, היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם ב-2.9 מיליארד שקל נמוך ב-1.7% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2018. באותה תקופה ירד יצוא ענף הדייג וגידול בעלי חיים ב-15.3%.

 

נתוני המגמה בשלושת החודשים האחרונים

 

בחודשים יוני - אוגוסט 2019 עלה יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-1.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.2% בחישוב שנתי במרץ - מאי 2019. בחודשים יוני - אוגוסט 2019 ירד יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-11.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 9.9% בחישוב שנתי במרץ - מאי 2019.

 

יבוא חומרי גלם ירד על פי נתוני המגמה, ב-12.3% ביוני - אוגוסט 2019, בהמשך לירידה של 10% במרץ - מאי 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא חומרי גלם לחקלאות ירד ב-37.7% בחישוב שנתי ויבוא גומי ופלסטיקה ירד ב-22.9% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה של 13.7% בחישוב שנתי בחודשים יוני - אוגוסט 2019, בהמשך לירידה של 13.3% בחישוב שנתי בחודשים מרץ - מאי 2019. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-28.3% בחישוב שנתי. יבוא מכונות וציוד ירד ב-15.5%.

 

בחודשים יוני - אוגוסט 2019 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-11.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 12.3% בחישוב שנתי בחודשים מרץ - מאי 2019. יבוא מוצרים בני קיימא ירד ביוני - אוגוסט 2019 ב-19.2% בחישוב שנתי, עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

 

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת ירד ביוני - אוגוסט 2019 ב-6.4% בחישוב שנתי. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- אוגוסט 2019 ב-9.6 מיליארד שקל, לעומת 13.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018. יבוא חומרי אנרגיה הסתכם שמונת החודשים הראשונים של השנה ב-23.2 מיליארד שקל, נמוך ב-0.9% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.