גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.11.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.519 -0.114
אירו 4.1506 +0.106
ליש"ט 4.6635 +0.314
100 יין 3.1267 +0.382
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

למ"ס: במהלך אפריל – יוני נרשמה ירידה של 10.7% ביצוא סחורות

זאת לעומת ינואר - מרץ 2017. יצוא הסחורות במהלך יוני עמד על 14.9 מיליארד שקל כאשר 92% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. הגירעון בסחר הסחורות במהלך יוני עמד על 4.4 מיליארד שקל
16.07.17 / 10:20
למ"ס: במהלך אפריל – יוני נרשמה ירידה של 10.7% ביצוא סחורות
16.07.17
למ"ס: במהלך אפריל – יוני נרשמה ירידה של 10.7% ביצוא סחורות

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) אשר פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש יוני 2017 עולה כי בחודש יוני 2017 הסתכמו יבוא הסחורות ב-19.3 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-14.9 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-4.4 מיליארד שקל.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- יוני 2017 היווה 78.1% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) אחוז דומה באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-19.2 מיליארד שקל לעומת גירעון של 22.2 מיליארד שקל בינואר - יוני 2016.

 

בחודשים אפריל - יוני 2017 ירד יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-5.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 4.2% בחישוב שנתי בינואר - מרץ 2017. בחודשים אפריל - יוני 2017 ירד יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-10.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 2.1% בחישוב שנתי בינואר - מרץ 2017.

 

מהלמ"ס נמסר כי סחר הסחורות בחודש יוני 2017 הושפע בין היתר משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש יוני 2017 התחזק השקל ביחס לדולר ארה"ב ב-1.9%, יצוין שזהו החודש השביעי ברציפות שבו מתחזק השקל ביחס למטבע זה. ביחס ללירה שטרלינג התחזק השקל ב-3.0%, ביחס לין היפני התחזק ב- 0.5%, וביחס לאירו ב-0.2%. לעומת זאת, ביחס לפרנק השווייצרי נחלש השקל ב-0.1%.

 

יבוא הסחורות ביוני 2017 הסתכם כאמור ב-19.3 מיליארד שקל. 43% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 20% יבוא מוצרי צריכה, 17% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-20% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם ירד על פי נתוני המגמה, ב-3.1% באפריל - יוני 2017 בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 0.8% בינואר - מרץ 2017. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא עץ ומוצריו ירד ב-20.5% בחישוב שנתי (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש) ויבוא ברזל ופלדה ירד ב-15.6% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה 21% בחישוב שנתי בחודשים אפריל - יוני 2017 (ירידה של 2% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לירידה של 20.3% בחישוב שנתי בחודשים ינואר - מרץ 2017 (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש). יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-65% מיבוא מוצרי השקעה) ירד ב-21% בחישוב שנתי (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש). יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-2.2% בחישוב שנתי.

 

בחודשים אפריל - יוני 2017 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-1.3% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 1% בחישוב שנתי בחודשים ינואר - מרץ 2017. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-5.1% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2017. לעומת זאת, יבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד באפריל - יוני 2017 ב-7.4% בחישוב שנתי. עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה שירד ב-41.1% בחישוב שנתי (ירידה של 4.3% בממוצע לחודש).

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר - יוני 2017 ב-10.6 מיליארד שקל, לעומת 12.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2016. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה ב-13.1 מיליארד שקל, גבוה ב-18.2% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש יוני 2017 ב-14.9 מיליארד שקל. 92% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 6% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד באפריל- יוני 2017 ב-9.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 0.3% בחישוב שנתי בחודשים ינואר - מרץ 2017.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר - יוני 2017, לפי נתונים מקוריים, ב-14.4 מיליארד שקל, לעומת 15.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2016. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר - יוני 2017 ב-2.8 מיליארד שקל - עלייה של 1.3% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2016. יצוא גידול יבולים רב-שנתיים עלה ב-19.6% באותה תקופה.

 

 

 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×