לראשונה מזה 20 שנה: קיפאון ביצוא ב-2012

סך יצוא הסחורות והשירותים של ישראל הסתכם ב-90 מיליארד דולר. ההאטה מיוחסת להאטה רוחבית בכל ענפי התעשייה, היחלשות האירו מול הדולר וההתאוששות האיטית של הכלכלה האמריקאית


00:00 ,02.01.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

מניתוח ראשוני של סיכום נתוני היצוא לשנת 2012 , שנערך על ידי אגף כלכלה במכון היצוא, עולה כי לאחר גידול בייצוא של כ-19% בשנת 2010 ושל 11% בשנת 2011 (במונחים דולריים) חל קיפאון ביצוא בשנת 2012.

יצוין כי ב-20 השנים האחרונות לא נרשם קיפאון בייצוא, למעט בשנות המשבר 2009, 2001, 2002. הנתונים תואמים לתחזית מכון היצוא, שפורסמה באוקטובר 2011.

במכון היצוא מעריכים, שהתחזית ל-2013 צופה התאוששות מסוימת בשיעורי גידול היבוא של שוקי היעד העיקריים של ישראל. יצוא הסחורות והשירותים, לא כולל מכירת חברות הזנק, צפוי לגדול בשנת 2013 בשיעור דולרי של כ-5% ולהסתכם בכ-94 מיליארד דולר; יצוא הסחורות והשירותים, ללא חברות הזנק וללא יהלומים, צפוי להסתכם בכ-85 מיליארד דולר, גידול של כ-5%, לעומת אומדן של כ-81 מיליארד דולר בשנת 2012; היצוא לאיחוד האירופי צפוי לגדול בשיעור דולרי של כ-4%, היצוא לארצות הברית צפוי לרשום גידול דולרי של כ-8% ואילו היצוא לאסיה צפוי לגדול בשיעור דולרי של כ-11% בשנה הבאה, בעיקר במהלך המחצית השנייה של השנה.

על פי הניתוח סך היקף יצוא הסחורות והשירותים מישראל בשנת 2012 הסתכם בכ-90 מיליארד דולר, ירידה דולרית של כ-1% לעומת שנת 2011. ייצוא הסחורות (ללא יהלומים) הסתכם בכ-46 מיליארד דולר, ירידה דולרית של כ-3% לעומת שנת 2011. היצוא הושפע מההאטה רוחבית בכל תחומי התעשייה, ובפרט ביצוא תעשייה מעורבת מסורתית, הכוללת את ענפי הכרייה והחציבה, ענף הגומי והפלסטיק וענף יצוא מוצרי המתכת.

יצוא היהלומים השנה נאמד בכ-8.5 מיליארד דולר, ירידה דולרית של כ-23% בהשוואה לשנה שעברה.

יצוא השירותים השנה הסתכם בכ-29 מיליארד דולר, עלייה בשיעור דולרי של כ-7%. הגידול מושפע בעיקר מעלייה חדה של כ-17% ביצוא שירותי המיחשוב והתוכנה, המהווים למעלה מ-40% מסך יצוא השירותים של ישראל.

יו"ר מכון היצוא רמזי גבאי: "נתוני הסיכום הראשוני של היצוא בשנת 2012 משקפים שנת האטה כלכלית באירופה, לצד היחלשות בשער האירו מול הדולר, כמו גם התאוששות איטית של הכלכלה האמריקאית והאטת הצמיחה של כלכלות אסיה. כל אלה השפיעו על הקיפאון ביצוא ואף ירידה בהיקף יצוא הסחורות הישראלי במונחים דולריים.

"בישראל פועלים כיום מאות יצואנים בעלי פוטנציאל צמיחה, הנזקקים לסיוע מימוני ושיווקי. לפיכך, יש להגדיל משמעותית את היקף התקציב לקרן השיווק לייצוא, בפרט לאור המספר הרב של הבקשות שהוגשו לקרן ולא נענו על רקע המגבלה התקציבית".

גבאי הוסיף שבשנת 2013 מכון היצוא יתמקד בהמשך המאמץ לסייע לחברות לפעול בשווקים המסורתיים ולחדור לשווקים צומחים באסיה וירכז מאמץ מיוחד במדינות אפריקה.

עוד עולה מהנתונים: היצוא לארצות הברית הסתכם בשנת 2012 בכ-11 מיליארד דולר, המהווים ירידה דולרית של כ-6% בהשוואה לשנה קודמת. הירידה ביצוא מוסברת בירידה ביצוא ענף התרופות לשוק האמריקאי. סך היצוא לארצות הברית ללא ענף התרופות נאמד בכ-7 מיליארד דולר, היקף דומה לזה שנרשם בשנת 2011. היצוא לארצות הברית היווה בשנת 2012 כ-23% מסך יצוא הסחורות ללא יהלומים, לעומת 24% בשנה קודמת.

היצוא למדינות האיחוד האירופי הסתכם בכ-14.2 מיליארד דולר, ירידה דולרית של כ-7% בהשוואה לשנה קודמת. במכון היצוא מציינים כי היצוא לאיחוד האירופי הושפע קשות מהמשבר הכלכלי באירופה, שהביא בין היתר גם להיחלשות שערו הממוצע של האירו מול הדולר. הירידות נרשמו השנה במרבית יעדי היצוא העיקריים, בהם גרמניה, צרפת, איטליה, בלגיה ותורכיה, בהם החריפה ההאטה במהלך מחצית השנייה של שנת של 2012. ירידה נרשמה גם ביצוא לבריטניה והולנד. היצוא לאיחוד האירופי הווה בשנת 2012 כ-31% מסך יצוא הסחורות הישראלי (ללא יהלומים).

היצוא לאסיה הסתכם השנה בכ-9.5 מיליארד דולר, גידול דולרי של כ-5% בהשוואה לשנה קודמת, לעומת שיעור גידול של כ-8.5% בשנת 2011. במכון היצוא מציינים כי הגידול ביצוא לאסיה נובע מהמשך הגידול ביצוא לסין והגידול המואץ ביצוא לווייטנאם, שהושפע מגידול חד ביצוא הרכיבים האלקטרונים. גם המשך ההתאוששות ביצוא להודו וסינגפור תרם למגמה החיובית ביצוא לאסיה. עם זאת, בנטרול ייצוא הרכיבים האלקטרוניים נרשמה עלייה מתונה יותר ביצוא לאסיה, המהווה כ-21% מסך היצוא.

היצוא למדינות אמריקה הלטינית הסתכם השנה בכ-2.2 מיליארד דולר, עלייה דולרית של כ–6% לעומת שנה קודמת. עיקר הגידול חל בשל גידול ביצוא ענף הכימיקלים לברזיל. היצוא לאמריקה הלטינית היווה כ-5% מסך היצוא.

היצוא למדינות אפריקה הסתכם השנה בכ-1.5 מיליארד דולר, ירידה דולרית של כ-10% לעומת שנה קודמת והיווה כ-3% מסך היצוא.

יצוא ההיטק הכולל מישראל רשם השנה גידול דולרי של כ-11% והסתכם בכ-38 מיליארד דולר. עם זאת, יצוא ההיטק ללא תוכנה, מחקר ופיתוח ופרויקטים בתהליך, רשם השנה קיפאון, לעומת גידול דולרי של כ- 7% בשנה שעברה וכ-12% בשנה קודמת, והגיע לסך של כ-21.4 מיליארד דולר.

יצוא ענפי התעשייה המעורבת-עילית (הכולל את יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט, המכונות והציוד), ירד בשיעור דולרי של כ-1% לעומת עלייה של כ-21% בשנה קודמת. זאת עקב ההתכווצות שנרשמה השנה בהיקף יצוא תזקיקי הנפט. סך היצוא בתעשייה מעורבת עלית הסתכם להערכת מכון היצוא בכ-14 מיליארד דולר.

היצוא בענפי התעשייה המעורבת-מסורתית (הכולל את ענפי הגומי ופלסטיקה, מוצרי מתכת וכרייה וחציבה), ירד בשיעור דולרי של כ-8% לעומת גידול של כ–15% בשנה קודמת והסתכם בכ-7 מיליארד דולר.

הייצוא בענפי התעשייה המסורתית (הכולל את ענפי הטקסטיל, המזון והמשקאות) ירד בשיעור דולרי של כ-7% לאחר גידול של 8% בשנה קודמת והסתכם בכ-2 מיליארד דולר.

היצוא החקלאי ירד בשיעור דולרי של כ-1% לעומת גידול של כ-4% בשנת 2011 והסתכם בכ– 1.4 מיליארד דולר. ירידה זו הושפעה בעיקר מהיחלשות שער האירו מול הדולר.