מאז תחילת השנה עומד הגירעון המסחרי של ישראל על 6.4 מיליארד שקל בממוצע לחודש

בחמשת החודשים הראשונים של השנה היווה היצוא 66.1% מהיבוא. עלייה גם ליצוא החקלאי


00:00 ,14.06.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש מאי הסתכם יבוא הסחורות לישראל ב-24.6 מיליארד של, בעוד היצוא הסתכם ב-19.9 מיליארד שקל. הגירעון המסחרי של ישראל עמד על 6.4 מיליארד שקל בממוצע לחודש.

בחודשים ינואר-מאי היווה יצוא הסחורות מישראל 66.1% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים).

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על עלייה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה).

בחודשים מרץ-מאי עלה יבוא הסחורות ב-8.7% בחישוב שנתי.

יבוא הסחורות במאי הסתכם ב-24.6 מיליארד שקל. 38% מהסכום היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 15% היה יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 12% היה יבוא מוצרי צריכה ו-35% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

יצוא הסחורות הסתכם בחודש מאי ב-19.9 מיליארד שקל. 72% מהסכום היה יצוא תעשייתי (למעט יהלומים), 26% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי.

היצוא החקלאי הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של 2012 ב-2.9 מיליארד שקל, עלייה של 2.6% בהשוואה לחודשים המקבילים בשנת 2011. יצוא פרי הדר עלה ב-38.7% ויצוא כותנה יתר גידולי שדה עלה ב-41.4%. לעומת זאת, ירד יצוא פרחים ב-15.4% באותה תקופה.