מדד מנהלי הרכש ממשיך להצביע על התרחבות בחודש פברואר 2018

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש פברואר 2018 נותר יציב בקירוב ברמה של 53.6 נקודות. המדד מצביע זה החודש השלישי על התרחבות בפעילות


12:51 ,19.03.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

נתוני מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש פברואר 2018 מצביעים כי מרבית רכיבי המדד מצביעים החודש על התרחבות בפעילות, למעט רכיב ההזמנות ליצוא, שירד ב-6 נקודות ועבר להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית לאחר שישה חודשים בהם היה במגמת התרחבות.

 

כלכלני בנק הפועלים ציינו כי מדד מנהלי הרכש בישראל נותר בחודשיים האחרונים ללא שינוי בקירוב. המדד ממשיך להצביע על התרחבות והוא דומה ברמתו לממוצע העולמי. ההזמנות ליצוא רשמו החודש ירידה, אם כי רמת המדד עדיין קרובה ל- 50 נקודות ואילו ההזמנות המקומיות עלו לרמה של 56.1 נקודות.

 

עוד ציינו כלכלני הבנק כי נתוני סחר חוץ, שמפרסמת הלמ"ס, מצביעים דווקא על התאוששות של היצוא בחצי השנה האחרונה, בעיקר בהשפעת עלייה חדה ביצוא רכיבים אלקטרוניים (מפעל אינטל החדש) וביצוא כימיקלים. מדדי מנהלי הרכש בעולם, ובעיקר בארה"ב ובאירופה, מצביעים מזה זמן רב על התרחבות בפעילות, ואלו תומכים להערכתנו בהתרחבות הפעילות במגזר התעשייה בישראל.

 

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.6% לעומת ערך של 53.5% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 0.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב הרכיבים של המדד נמצאים בהתרחבות כולל רכיב מחירי חומרי גלם. רכיב הביקושים ליצוא עבר החודש להתכווצות לאחר חצי שנה במגמת התרחבות. רכיבי מועדי האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש פברואר 2018 והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

מס' חודשים

במגמה

מגמה

שינוי

מדד ינואר

מדד פברואר

 

3

התרחבות

0.1

53.5

53.6

מדד הכללי

19

התרחבות

-0.2

54.4

54.2

קו מגמה

3

התרחבות

2.1

54.0

56.1

ביקושים מקומיים

1

התכווצות

6.0-

55.6

49.6

ביקושים לייצוא

8

התרחבות

0.4

59.1

59.5

תפוקות ייצור

3

התרחבות

1.5

57.4

58.9

תעסוקה

19

התרחבות

9.9

57.3

67.2

מחירי חומרי גלם

2

התכווצות

1.8

48.2

50.0

מלאי מוצר מוגמר

3

התרחבות

9.3

51.0

60.3

מלאי חומרי גלם

1

התרחבות

2.9

48.1

51.0

כמות הרכישות למלאי

14

התכווצות

8.9

31.6

40.5

זמני אספקה יבוא

16

התכווצות

-0.9

47.5

46.6

זמני אספקה מקומי

 

 

כאמור, ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר שישה חודשים רצופים במגמת התרחבות חצה רכיב זה את קו
50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.6% לעומת ערך של 55.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 6.0% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מהפירמות בחו"ל.