מדד 100 היצואנים המבילים בישראל: ירידה ברבעון הראשון של 2012

סך היצוא הסתכם ב-6.9 מיליארד דולר, לעומת 7.1 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2011. הנתונים: מינהל מחקר וכלכלה של משרד התמ"ת


00:00 ,20.05.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

סך הייצוא של 100היצואנים המובילים בישראל ברבעון הראשון של 2012 עמד על 6.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2011, ירידה של 2.2% ביחס לרבעון הקודם, לעומת הקיטון הרבעוני בסך היצוא התעשייתי ללא יהלומים, שעמד על כ-7.3%. הנתונים ממדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה.

מגמת העלייה שאפיינה את המדד עד הרבעון השלישי של 2011 התהפכה למגמת ירידה בשני הרבעונים האחרונים, עם ירידה מצטברת של כ-13.3% בשני הרבעונים האחרונים, ביחס לרבעון השלישי של 2011, שהיווה את סיומה של מגמת העלייה במדד.

החדשה הטובה היא, ששיעור הירידה מתמתן ברבעון הנוכחי לעומת הירידה ברבעון הקודם. לירידה תרמה הטכנולוגיה העילית, שיצואה פחת בכ-8.1% ביחס לרבעון הקודם.

הממצאים לעיל מתבססים על ניתוח שוטף שעורך מינהל המחקר והכלכלה של משרד התמ"ת מידי רבעון בקרב 100 יצואני הסחורות המובילים בישראל. הניתוח עוקב אחר התפתחות הייצוא לפי סיווג טכנולוגי של ענפי התעשייה, גושי סחר, ארצות יעד וגודל היצואנים.

עוד עולה מהניתוח שברבעון הראשון של 2012 נרשמו השינויים הבולטים הבאים, בהשוואה לרבעון הקודם לו:

עלייה של כ-20.1% ביצואם שלהמעסיקיםהקטנים (עד 500 מועסקים) ועלייה של כ-6.4% אצל המעסיקים הבינוניים (501 עד 1000 מועסקים). יצואם של המעסיקים הגדולים ירד בשיעור של כ-14.3%. בכך נמשכת, זה הרבעון השלישי, מגמת הירידה ביצואם של המעסיקים הגדולים.

ברבעון הראשון של השנה גדל היצוא לברזיל, וייטנאם, קוריאה ורוסיה, בניגוד ליצוא להודו, מקסיקו, וסין שירד.

בתום הרבעון הרביעי 2011 סין מובילה במקום הראשון מבחינת נפח היצוא לארצות היעד (כ-427 מיליוני דולר), והיא מקדימה את הודו, שהובילה עד לאחרונה, ואת וייטנאם, שעלתה למקום השלישי .

ראוי לציין שהיצוא לווייטנאם המשיך לגדול בקצב גבוה (21% ברבעון לאחר כ-58% גידול ברבעון קודם). הגידול ביצוא הינו בטכנולוגיה העילית בתחום המיחשוב, לאור התעוררותה הכלכלית של וייטנאם.

המדד מורה על ירידה של 12.5% בייצואלאירופה, כשהייצואלצפוןאמריקה עלה בכ-11.9% ואילו הייצואלאסיה ירד ב-5.6%.

הייצואלצפוןאמריקה (ארצות הברית, קנדהומקסיקו) עלה ברבעוןהראשון בכ-11.9% בהשוואהלרבעון הרביעי של 2011, שרשם ירידה של כ-37% לעומת הרבעון השלישי של 2011. עליה נאה חלה ביצוא הטכנולוגיה העילית והסתכמה בכ-23.4%.

ירידה של כ-5.6% חלה ביצוא לאסיה. עם זאת, נרשמה עליה של כ-22.2% ביצוא הטכנולוגיה העילית.

ברבעון זה ירדו תקבולי היצוא בתחוםהכימיקלים לצרכי חקלאות בכ-38.8% ביחס לרבעון הקודם; ביצוא בתחום הכימיה וזיקוק נפט חלה ברבעון הנוכחי עלייה של כ-19.4% וכן עלייה בשיעור של כ-20.4% בענפי הפלסטיק והגומי וכ-16.7% בענף הרכיבים האלקטרוניים. לעומת זאת, ירד היצוא של ענף התרופות בכ-19.5%, לאחר ירידה של כ-6.8% בענף ברבעון הקודם.

יצוא הסחורות הכללי ללא יהלומים רשם ברבעון ירידה, זה הרבעון השלישי ברציפות, קיטון של כ-7.3% ביחס לרבעון הרביעי של 2011.