חברת הביטוח Coface: התרעה ליצואנים הישראלים לסין

על רקע הירידה החדה בייצוא הישראלי לסין חברת ביטוח האשראי הבינ״ל מתריעה על הרעה במוסר התשלומים בסין ובתנאי התשלום המקובלים במדינה. מנכ״ל Coface ישראל: 80% מעיכובי תשלום ארוכים במיוחד לא ישולמו בסופו של דבר


11:59 ,07.05.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

על רקע הירידה החדה בהיקף הייצוא הישראלי לסין ברבעון הראשון של 2019, חברת ביטוח האשראי הבינ״ל Coface מפרסמת היום נתונים מטרידים ליצואנים הישראלים למדינה. ב-Coface מתריעים מפני הרעה במוסר התשלומים במדינה ובמקביל מפני הרעה בתנאי התשלום בהסכמה המקובלים בסין.

 

על פי נתוני Coface הצמיחה בסין בשנת 2018 רשמה האטה ל-6.6% וצפויה להמשיך ולרשום האטה גם בשנת 2019 ולעמוד על 6.2% בלבד. להאטה בצמיחה השפעה על החברות הפועלות במדינה, על יכולת גיוס האשראי  והנזילות שלהן ועל היקף פשיטות הרגל במדינה.

 

עוד עולה מנתוני Coface המבוססים על מדגם בקרב כ-1,500 חברות סיניות כי בעקבות המצב הכלכלי, תנאי התשלום הממוצעים בסין עלו בשנה האחרונה ל-86 יום, לעומת 76 ימים ב-2017. תנאי התשלום הארוכים ביותר נרשמו בענפי הרכב והתחבורה, ואחריהם הבנייה והאנרגיה.

 

מעבר להתארכות תנאי התשלום המוסכמים, בשנה האחרונה נרשמה התדרדרות גם במוסר התשלומים. מנתוני Coface עולה כי 62% מהחברות בסין חוו עיכובים בתשלום בשנה החולפת, כאשר 40% מהחברות דיווחו על עלייה בעיכובים. זאת לעומת  29%  שדיווחו על הרעה במוסר התשלומים בשנת 2017.  באופן מדאיג יותר, חלקם של המשיבים שחוו עיכובים ארוכים במיוחד של למעלה מ-180 יום בתשלומים ובהיקפים משמעותיים מהמחזור השנתי שלהם (מעל 2% מהמחזור) עלה ל- 55% בשנת 2018, לעומת 47% בשנת 2017. לדברי כרמינה מנדולה, מנכ״ל Coface ישראל, מהניסיון של Coface עולה כי בכ-80% מהמקרים בהם נרשם עיכוב ארוך במיוחד בתשלום, החברה לא מקבלת בסופו של דבר את התשלום המגיע לה. לדבריו, מבחינת היצואן הישראלי, כאשר החובות האבודים הללו מהווים יותר מ-2% מהמחזור השנתי, תזרים המזומנים של החברה עלול להיות בסיכון ועלול לפגוע ביכולתה לשלם לספקים אחרים, ובכלל זה היצואנים הישראלים.

 

מהנתונים עולה עוד כי בענפים בהם השיעור הגדול ביותר של עיכובים ארוכים בתשלומים בהיקפים משמעותיים (המהווים יותר מ-10% מהמחזור השנתי שלהם) היו ענף הבנייה (28%), ואחריו הרכב (27%) וטכנולוגיות מידע ותקשורת (25%). ענף התרופות רשם את השיעור הנמוך ביותר (7%), לפני ענף המזון החקלאי (12%).

 

על פי נתוני הלמ״ס, ברבעון הראשון של 2019 חלה ירידה חדה בהיקף הייצוא הישראלי לסין, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מהנתונים עולה כי היקף הייצוא הישראלי לסין הסתכם בחודשים ינואר-מרץ 2019 בכ-780 מיליון דולר. זאת לעומת היקף של כ-1.5 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2018. על פי הלמ״ס, היקף הייצוא לאסיה כולה ירד ברבעון הראשון של השנה בכ-16.9% (בחישוב שנתי). זאת בהמשך לירידה של 30.6% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018. עיקר הירידה נרשם בייצוא לסין, יפן וקוריאה הדרומית.