סקר מכון הייצוא: חשש מחרם בעקבות ההכרה במדינה פלסטינית

63% מהיצואנים סבורים כי ירידה במעמדה הבין-לאומי של ישראל תוביל לפגיעה בהקפי הייצוא; 30% מהיצואנים סבורים כי זיהוי המוצר כ"מיוצר בישראל" מהווה חסם בייצוא


00:00 ,21.09.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

מסקר שערך מכון הייצוא בתחילת ספטמבר בקרב מדגם מייצג של 530 יצואנים עולה כי רבע מהיצואנים חוששים מחרמות על הייצוא הישראלי בעקבות התפתחותם הצפויה של אירועים משבריים כתוצאה מההכרזה על מדינה פלסטינית.

ממכון הייצוא נמסר כי מבין כלל היצואנים המשתתפים בסקר - יצואנים גדולים נוטים לחשוש יותר מחרמות על הייצוא הישראלי. בתוך כך, 37% מהיצואנים הגדולים חוששים מחרמות, לעומת כ-27% מהיצואנים הבינוניים וכ-21% מהיצואנים הקטנים. עוד נמסר כי 24% מהמשתתפים בסקר "לא כל כך חוששים" מחרמות לעומת 46% ש"כלל אינם חוששים".

על פי ממצאי הסקר, רב היצואנים (63%) מזהים את הקשר בין הצלחת הייצוא הישראלי לבין מעמדה הבין-לאומי של ישראל. לתפיסתם, ירידה במעמד הבין-לאומי של ישראל תוביל לפגיעה בהיקפי הייצוא ולהיפך. שיפור במעמדה הבין- לאומי של ישראל יביא לשיפור בפיתוח והצלחת הייצוא.

כ-30% מהיצואנים סבורים כי זיהוי המוצר או השירות עם תג של "מיוצר בישראל" מהווה חסם ביצוא. לעומתם, כ-36% מהיצואנים חושבים כי התיוג "מיוצר בישראל" מעניק ליצואן הישראלי יתרון מול מתחריו בשוקי היעד.

עוד עולה מהסקר כי חסמי הייצוא העיקריים להגדלת הייצוא העומדים בפני היצואנים הם: יכולת שיווקית, שער החליפין ונגישות לאשראי/מימון. כ-34% בקרב היצואנים הקטנים ציינו כי חסם הייצוא העיקרי הוא אשראי ומימון הייצוא וכ-28% ציינו את יכולות השיווק בשוק היעד כחסם מהותי. 24% בקרב יצואנים בינוניים ציינו את שער החליפין וכ-21% ציינו יכולת שיווקית בשוקי היעד כחסם עיקרי. כ-24% וכ-22% בקרב יצואנים גדולים ציינו את שער החליפין ומחירים נמוכים של המתחרים בשוק היעד, בהתאמה, כחסמים עיקריים.

על רקע השינויים בשער החליפין, רבע מהיצואנים שוקלים להעביר או כבר העבירו את פעילות הייצור כולה או חלקה לחו"ל. בפועל 1 מתוך 10 יצואנים העביר את מערך הייצור כולו או חלקו לחו"ל. לעומתם 72% מהיצואנים ציינו כי בכל מקרה לא יעבירו את מערך הייצור לחו"ל.

על פי הסקר, העוצמות העיקריות של היצואנים הישראליים מול מתחריהם בחו"ל הן איכות ואמינות המוצר וטכנולוגיית הייצור. כ 48% מהיצואנים הגדולים רואים באיכות ואמינות המוצר כיתרון העיקרי וכ-16% רואים בגמישות בייצור ואספקה יתרון עיקרי. בנוסף , 19% מהיצואנים הקטנים רואים בטכנולגיית הייצור כיתרון יחסי עיקרי מול מתחרים בחו"ל.

על אף ממצאי הסקר, מבדיקת " מצב הרוח העסקי" בקרב היצואנים, עולה כי רוב היצואנים (% 78) הביעו אופטימיות לגבי פעילות הייצוא של חברתם. רק 11% מהיצואנים פסימיים לגבי פעילות הייצוא של חברתם.

אבי חפץ, מנכ"ל מכון הייצוא סיכם ואמר "מממצאי הסקר עולה כי יש צורך להגדיל את המשאבים שיסייעו בחיזוק הפעילות השיווקית של חברות הייצוא בחו"ל. ההתפתחויות הכלכליות העולמיות מצביעות על הצורך לעשות מאמץ מיוחד בשוקי דרום מזרח אסיה ואמריקה הלטינית. "

עוד ציין חפץ כי בכוונת מכון הייצוא להגדיל את המאמצים בסיוע לחברות באיתור סוכנים ומפיצים בחו"ל וכן בייזום מפגשים עסקיים המיועדים לאיתור אפשרויות למיזמים משותפים עם חברות בחו"ל.