עליות ביצוא להודו ולארצות הברית, ירידות חדות ביצוא לרוסיה ולתורכיה

על פי ניתוח של היחידה הכלכלית במכון היצוא, במחצית ראשונה של 2015 עמד היצוא הישראלי על 23 מיליארד דולר


12:48 ,12.08.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

במחצית הראשונה של 2015 רשם יצוא הסחורות (ללא יהלומים) ירידה דולרית בשיעור של 6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם  ב-23 מיליארד דולר. 

 

בנטרול יצוא ענף הכימיקלים, שהושפע לשלילה מהנפילה החדה במחיר הנפט העולמי, עלה היצוא בשיעור דולרי של 1.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מניתוח היחידה הכלכלית במכון היצוא.

 

עוד עולה מהניתוח, כי למרות מגמת הירידה המתמשכת בהיקפי היבוא של סין ממדינות העולם, היצוא הישראלי לסין, בנטרול ענפי הכימיקלים והמינרלים, עלה במחצית הראשונה של 2015 בשיעור של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם במיליארד דולר. סך היצוא לסין ירד בשיעור של 6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-1.2 מיליארד דולר.

 

מבין יעדי היצוא המובילים של ישראל, היצוא להודו זינק בשיעור של 43% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד והסתכם ב-640 מיליון דולר. הגידול ביצוא נרשם בכל הענפים. הודו מדורגת במחצית 2015 כיעד היצוא ה-8 של ישראל, זינוק של  שישה שלבים ביעדי היצוא של ישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

המגמה החיובית ביצוא לארצות הברית, יעד היצוא הגדול והחשוב ביותר של ישראל, נמשכה גם במחצית הראשונה של 2015, עם עלייה של 6%, להיקף של 5.5 מיליארד דולר. עיקר העלייה כתוצאה מגידול בייצוא התרופות, ענף הייצוא העיקרי למדינה המהווה קרוב לשליש מסך הייצוא אליה.

 

הירידות החדות בשיעורי היצוא נרשמו ביצוא לתורכיה, אליה ירד היצוא ב-34% והסתכם ב-960 מיליון דולר. הירידה מוסברת בירידה של 25% ביצוא ענף הכימיקלים. תורכיה מדורגת במחצית 2015 כיעד היצוא ה-6 של ישראל, נסיגה של שלושה מקומות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

היצוא לרוסיה ירד ב-29% והסתכם ב-380 מיליון דולר. התכווצות היצוא לרוסיה נבעה בעיקר מנפילת ערך הרובל מול הדולר ומהמשבר הכלכלי המתמשך שהביא לצמצום חד בביקושים. עיקר הירידה נרשמה ביצוא החקלאי, ענף יצוא העיקרי המהווה 44% מסך הייצוא למדינה (ירידה של 18%, ל-170 מיליון דולר). רוסיה מדורגת כיעד היצוא ה-14 של ישראל, ירידה של ארבעה מקומות בהשוואה למקום בו דורגה אשתקד.

 

יצוין כי במחצית הראשונה של 2015 חלו שינויים משמעותיים בענפי היצוא הדומיננטיים  (בעיקר בענפי הכימיקלים ותזקיקי הנפט) הנובעים בעיקר מהירידה במחירי הנפט העולמיים ומהירידה בשער האירו.