עלייה ביצוא הישראלי לסין בחודשים ינואר-ספטמבר

שלושה ענפים – רכיבים אלקטרונים, מינרלים וכימיקלים – מהווים 73% מהיצוא, שעמד בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה על 2 מיליארד דולר


00:00 ,26.12.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

סין מדורגת כיעד היצוא הגדול ביותר של ישראל באסיה ואליה מופנים 25% מסך יצוא הסחורות של ישראל ליבשת. אולם, מניתוח נתונים שביצע אגף כלכלה במכון היצוא, עולה שעיקר הגידול בייצוא נובע מהמשך מגמת הגידול בייצוא הרכיבים האלקטרוניים לסין, המהווה, נכון להיום, כמחצית מסך היצוא למדינה. בנטרול ענף זה, מתהפכת התמונה ונרשמת ירידה של כ-11% בייצוא, שהסתכם ב-1 מיליארד דולר. בסך הכל, בחודשים ינואר-ספטמבר עלה היצוא לסין בכ-18% והסתכם בכ-2 מיליארד דולר.

יו"ר מכון היצוא רמזי גבאי: "היצוא לסין מאופיין בריכוזיות של שלושה ענפים עיקריים: רכיבים אלקטרונים, מינרלים וכימיקלים, המהווים כ-73% מסך היצוא. בנטרול ענפים אלה, מתברר שחברות ישראליות מתקשות להגדיל את הייצוא לסין ואף נרשמת ירידה בהיקפי היצוא, הנובעת מהאטת הצמיחה בשוק הסיני, המשליכה ישירות על היצוא הישראלי".

מכון היצוא מקדיש מאמצים ומשאבים רבים, על מנת לסייע ליצואנים הפועלים והמעוניינים לפעול בשוק הסיני. המכון מפעיל צוות מקצועי, המסייע לחברות הישראליות להכיר את השוק הסיני ולהתגבר על החסמים שבו.

למרות ההאטה בצמיחה בשוק הסיני, זיהה המכון שני תחומים הממשיכים להוות פוטנציאל רב לחברות הישראליות: ענף המכשור הרפואי, שהוגדר בתוכנית החומש הסינית כענף דגל, בו הממשל עומד להשקיע תקציבים נרחבים בחמש השנים הבאות לצורך שדרוג מערכות הרפואה; וענף מוצרי הצריכה, כתוצאה מכוח הקניה העולה בקרב שכבה אמידה בסין.

מניתוח אגף כלכלה עולה כי כמו בשנים הקודמות, גם בחודשים ינואר–ספטמבר היה ענף הרכיבים האלקטרונים ענף היצוא העיקרי של ישראל. יצוא הרכיבים רשם במהלך חודשים אלו גידול של כ-80% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והגיע להיקף שיא של כ-970 מיליון דולר, כ-48% מסך היצוא לסין.

ענף היצוא השני בגודלו ביצוא מישראל לסין הוא ענף המינרלים, (הכולל בעיקר את יצוא האשלג) המהווה כ-14% מסך היצוא. בחודשים ינואר–ספטמבר הסתכם יצוא המינרלים לסין בכ-290 מיליון דולר, ירידה של כ-28% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. להערכת מכון היצוא, ברבעון האחרון של 2012 צפויה ירידה נוספת ביצוא המינרלים לסין, שתשפיע לשלילה על היצוא הכולל.

ענף הכימיקלים הינו ענף היצוא השלישי בגודלו לסין, המהווה כ-11% מסך היצוא. בחודשים ינואר-ספטמבר נותר יצוא הכימיקלים ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (הסתכם בכ-205 מיליון דולר).

בנוסף: יצוא ענף המתכות לסין ירד בככ-20% והסתכם בכ-90 מיליון דולר; יצוא ענפי מכשור למדידה, בדיקה וניווט, ירד בכ-44% והסתכם בכ-53 מיליון דולר; יצוא ענף ציוד תעשייתי לבקרה, מכשור אופטי וצילום ירד בכ-35% והסתכם בכ-12 מיליון דולר; גידול מרשים נרשם ביצוא מכשור רפואי וכירורגי ,שרשם עלייה של כ-32% והסתכם בכ-95 מיליון דולר; יצוא ציוד טלקומוניקציה עלה בכ-28% והסתכם בכ-83 מיליון דולר; ענף מכונות למשרד ומיחשוב עלה בכ-13% והסתכם בכ-34 מיליון דולר.