עלייה של 210% ביבוא סחורות מאסיה בפברואר

במקביל נרשמה עלייה ביצוא לארצות הברית, מדינות האיחוד האירופאי ואסיה. הגירעון המסחרי של ישראל בסחר סחורות בחודש עומד על 4.7 מיליארד שקל


10:07 ,19.03.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש פברואר חלה עלייה ביצוא לארצות הברית, לארצות האיחוד האירופאי ולארצות אסיה, לעומת עלייה של 212.2% ביבוא הסחורות מארצות אסיה.

 

יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם בפברואר ב-18.1 מיליארד שקל. %35 מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופאי, %10 מארצות הברית, %23 מארצות אסיה ו-32% הנותרים מקבוצת שאר ארצות העולם.

 

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-13.4 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) עמד על 4.7  מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופאי היווה 37%, היצוא לארצות הברית 25%, היצוא לארצות אסיה 19% ו-19% הנותרים לשאר ארצות העולם.

 

המאזן המסחרי בסחר בסחורות (ינואר-פברואר 2014)

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופאי (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-פברואר ב-2.4 מיליארד שקל, ירידה של 18.8% לעומת הגירעון בחודשים המקבילים ב-2013. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-פברואר ב-2.1 מיליארד שקל, נמוך ב-32. 9% לעומת ינואר-פברואר 2013.

 

במאזן סחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם בחודשים ינואר-פברואר עודף של 1.5 מיליארד שקל, לעומת עודף של 2.3 מיליארד שקל בינואר-פברואר 2013.

 

יבוא הסחורות דצמבר 2013-פברואר 2014

בחודשים דצמבר 2013-פברואר 2014 עלה יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-4.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.2% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר 2013.

 

על פי נתוני המגמה, היבוא מארצות האיחוד האירופאי עלה ב-1.3% בחישוב שנתי בדצמבר 2013-פברואר 2014, בהמשך לעלייה של 3.8% בספטמבר-נובמבר 2013.

 

היבוא מארצות הברית נותר ללא שינוי בחישוב שנתי בדצמבר 2013-פברואר 2014, בהמשך ליציבות בספטמבר-נובמבר 2013.

 

בשלושת החודשים האחרונים עלה היבוא מארצות אסיה ב-22.2% בחישוב שנתי (עלייה של 1.7% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 7.7% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר 2013. לעומת זאת, ירד היבוא מקבוצת שאר ארצות העולם ב-15.9% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, לאחר עלייה של 0.3% בנובמבר-ספטמבר 2013.

 

יצוא הסחורות דצמבר 2013-פברואר 2014

בחודשים דצמבר 2013-פברואר 2014 עלה יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-7.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 8.7% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר 2013. היצוא לארצות האיחוד האירופאי עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-10.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 28.5% בספטמבר-נובמבר 2013 (עלייה של 2.1% בממוצע לחודש).

 

היצוא לארצות הברית עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-30.9% בחישוב שנתי (עלייה של 2.3% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 24.7% בספטמבר-נובמבר 2013 (עלייה של 1.9% בממוצע לחודש).

 

היצוא לארצות אסיה עלה ב-13.5% בחישוב שנתי בדצמבר 2013-פברואר 2014, בהמשך לעלייה של 31.9% בספטמבר-נובמבר 2013 (עלייה של 2.3% בממוצע לחודש).

 

לעומת זאת, היצוא לקבוצת שאר ארצות העולם ירד ב-40.6% בחישוב שנתי (ירידה של 4.2% בממוצע לחודש) בשלושת החודשים האחרונים. זאת בהמשך לירידה של 31.9% בספטמבר-נובמבר 2013 (ירידה של 3.2% בממוצע לחודש).