גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.11.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.519 -0.114
אירו 4.1506 +0.106
ליש"ט 4.6635 +0.314
100 יין 3.1267 +0.382
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

קול קורא להערות הציבור לבחינת חסמים בתחום הייבוא האישי

משרד האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה מבקשים להזמין את הציבור להעביר את עמדותיו לוועדה על חסמים בתחום היבוא האישי ולעשות כן במייל עד לתאריך 11 ביולי
04.07.17 / 14:24
 קול קורא להערות הציבור לבחינת חסמים בתחום הייבוא האישי
04.07.17
קול קורא להערות הציבור לבחינת חסמים בתחום הייבוא האישי

כחלק מהמאמצים להורדת יוקר המחייה מפרסמים משרד האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה קול קורא להערות הציבור לוועדה לבחינת חסמים בתחום היבוא האישי. יבוא אישי מהווה ערוץ להגברת התחרות והפחתת יוקר המחיה לצרכן, אך עולה כי קיימים חסמים רגולטורים בקטגוריות מסוימות שמסרבלים את היבוא האישי לצרכנים בישראל.

 

אי לכך, על רקע הצעתם של שר האוצר, משה כחלון, ושר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, החליטה הממשלה על הקמת ועדת היגוי לשם בחינת תהליכים בתחום היבוא האישי ובפרט בתחום חוקיות היבוא. בראשות הוועדה תעמוד סגנית הממונה על התקציבים באוצר, שירה גרינברג. הוועדה תעסוק, בין היתר, בהגדרת קריטריון ברור בנוגע למוצרים המקנים פטור מקבלת היתרים או רישיונות, בבחינת חסמים לרכישה על ידי צרכנים ישראליים באתרי מכירות בחו"ל ובעידוד יוזמות חדשות במגזר הפרטי במטרה להגביר את נגישות המוצרים בחו"ל לצרכנים הישראלים.

 

משרדי האוצר והכלכלה והתעשייה מבקשים להזמין את הציבור להעביר את עמדותיו לוועדה על חסמים בתחום היבוא האישי. את העמדה יש להגיש לדואר אלקטרוני בכתובת: 2754@mof.gov.il עד ליום שלישי, 11 ביולי 2017. יובהר כי המשרדים יהיו רשאים להציג את הנתונים בוועדת ההיגוי וכי הוועדה רשאית להשתמש בתוכן ניירות העמדה ונספחיהם לצורך גיבוש המלצותיה הסופיות, וכן לפרסמם, לרבות באתרי האינטרנט של הממשלה.

 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×