29% מסך היצוא בחודש יולי היה לאיחוד האירופאי

היבוא מארצות האיחוד בחודש עמד על 34% מסך היבוא, למרות ירידה של 4.6% בחודשים מאי יולי; עלייה של 22.9% ביבוא מארצות הברית


12:18 ,18.08.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

יבוא הסחורות לישראל (ברוטו, למעט יהלומים) בחודש יולי הסתכם ב-20.2 מיליארד שקל; 34% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופאי, %14 מארצות הברית, %21 מארצות אסיה ו-31% הנותרים משאר הארצות.

 

יצוא הסחורות מישראל (ברוטו, למעט יהלומים) בחודש יולי הסתכם ב-13.5 מיליארד שקל. מתוך סך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופאי היה 29%, היצוא לארצות הברית 26%, לארצות אסיה 22% ו-23% הנותרים היה היצוא לשאר הארצות. הגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים ) עמד על 6.6 מיליארד שקל.

 

המאזן המסחרי בסחר בסחורות (ינואר-יולי)

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופאי (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-יולי ב-11.0 מיליארד שקל, ירידה של 23.9% לעומת הגירעון בחודשים המקבילים ב-2013. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-יולי ב-8.3 מיליארד שקל, גבוה ב-12.6% לעומת ינואר-יולי 2013.

 

במאזן סחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם בחודשים ינואר-יולי עודף של 4.6 מיליארד שקל, לעומת עודף של 6.6 מיליארד שקל בינואר-יולי 2013, ירידה של 31.1% לעומת החודשים המקבילים ב-2013.

 

יבוא הסחורות מאי-יולי

על פי נתוני המגמה, היבוא מארצות האיחוד האירופאי ירד ב-4.6% בחישוב שנתי במאי-יולי, בהמשך לירידה של 7.7% בפברואר-אפריל. בשבעת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מאירלנד, מסלובניה ומדנמרק.

 

היבוא מארצות הברית עלה ב-22.9% בחישוב שנתי במאי-יולי (1.7% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 1.2% בפברואר-אפריל. בחודשים מאי-יולי עלה היבוא הסחורות מארצות אסיה ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 14.8% בחישוב שנתי בפברואר-אפריל. בשבעת החודשים הראשונים של השנה עלה בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מירדן, מהונג קונג ומסין.

 

יבוא הסחורות משאר הארצות ירד ב-10.8% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לירידה של 25.9% בפברואר-אפריל (ירידה של 2.5% בממוצע לחודש). בשבעת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מקנדה, מאוקראינה ומארגנטינה.

 

יצוא הסחורות מאי-יולי

יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-19.9% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 11.6% בפברואר-אפריל. בשבעת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לבלגיה, לדנמרק, לספרד וללטביה.

 

יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-3.5% בחישוב שנתי במאי-יולי, בהמשך לירידה של 26.9% בפברואר-אפריל (ירידה של 2.6% בממוצע לחודש). בשבעת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לוייטנאם, לטייוואן ולפיליפינים.

 

יצוא הסחורות לשאר הארצות ירד ב-20.5% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לירידה של 12.0% בפברואר-אפריל. בשבעת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לאוקראינה, לקניה ולברזיל.

 

היצוא לארצות הברית עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-21.8% בחישוב שנתי (%1.7 בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 6.7% בפברואר-אפריל.

 

הסחר בסחורות ישראל-ספרד

בין השנים 2013-2007 עלה יבוא הסחורות מספרד מ-811.9 מיליון דולר ארה"ב ל-1,381 מיליון דולר ארה"ב. בשנת 2013 ייצאו עשרת היצואנים הגדולים לספרד 62% מכלל יצוא הסחורות לספרד. בשנת 2013 ייבאו עשרת היבואנים הגדולים מספרד 42% מכלל יבוא הסחורות מספרד.

 

היצוא מספרד לכלל ארצות העולם

יצוא הסחורות מספרד בשנת 2013 הסתכם ב-311.0 מיליארד דולר, עלייה של 8.8% לעומת שנת 2012. קבוצות הסחורות העיקריות ביצוא הן: מכוניות ורכב מנועי אחר, שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים, שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, חלקים ואבזרים של רכב מנועי. הארצות העיקריות שאליהן ייצאה ספרד בשנת 2013 היו צרפת, גרמניה ופורטוגל.

 

היבוא לספרד מכלל ארצות העולם

יבוא הסחורות לספרד בשנת 2013 הסתכם ב-332.2 מיליארד דולר, עלייה של 2.0% לעומת שנת 2012. קבוצות הסחורות עיקריות ביבוא הן: שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים; גלמיים, חלקים ואבזרים של רכב מנועי, גזי נפט ופחמימנים גזיים אחרים ושמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים. הארצות העיקריות שמהן ייבאה ספרד בשנת 2013 היו גרמניה, צרפת וסין.

 

סחר בסחורות ישראל-ספרד

הגירעון במאזן הסחר בסחורות בין ישראל לספרד קטן מ-199.2 מיליון דולר ל-140.0 מיליון דולר בשנים 2013-2011 . בין השנים 2010-2007 היה עודף במאזן סחר הסחורות, שהצטמצם מ-294.1 מיליון דולר ל-56.3 מיליון דולר. יבוא הסחורות לישראל מספרד היה 1.9% מסך יבוא הסחורות לישראל, וסך יצוא הסחורות מישראל לספרד באותה השנה היה 1.9% מסך יצוא הסחורות מישראל.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם ספרד הסתכם בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2014 ב-192.3 מיליון דולר, שהם 329.7 מיליון דולר במונחים שנתיים. נתוני היבוא מספרד לישראל לפי ארץ מקור מראים שבפועל היבוא מספרד קטן יותר, ובשנת 2013 היבוא מספרד (לפי ארץ מקור) הסתכם ב-1,287.9 מיליון דולר.

 

היצוא מישראל לספרד

בין השנים 2013-2007 העלייה המשמעותית ביצוא הסחורות מישראל לספרד היתה ביצוא כימיקלים אנאורגניים, שעלה ב-363.8%, מ-47 מיליון דולר ל-218 מיליון דולר. יצוא מוצרים כימיים שונים עלה ב-75.2%, מ-153 מיליון דולר ל-268 מיליון דולר. לעומת זאת, ירד יצוא מכונות וציוד חשמליים; מקליטים ומפיקים לקול, ולתמונה לטלוויזיה; חלקים.

 

היבוא מספרד לישראל

ביבוא הסחורות מספרד לישראל חלה עלייה ביבוא של פריטי לבוש ואביזרי הלבשה, מ-41 מיליון דולר ל-101 מיליון דולר בשנים 2013-2007; וביבוא מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים, שעלה מ-49 מיליון דולר ל-109 מיליון דולר באותה תקופה. כמו כן, עלה יבוא פלסטיק ומוצריו ויבוא כלי רכב וחלקיהם.

 

יצוא ויבוא סחורות מישראל לספרד לפי יצואנים ויבואנים

 בשנים 2013-2007 חל קיטון במספר היצואנים הישראלים הסוחרים עם ספרד. בשנת 2013 היו 1,600 יצואנים שייצאו סחורות לספרד, לעומת 1,749 בשנת 2007. 20 יצואנים ייצאו יותר מעשרה מיליון דולר כל אחד. משנת 2007 עד 2013 גדל מספר היצואנים שהיצוא שלהם קטן מעשרה מיליון דולר וגדול ממיליון דולר ב-31%. מספר היצואנים באותה תקופה קטן ב-9%.

 

עשרת היצואנים הגדולים בשנת 2013 ייצאו 62.0% מסך יצוא הסחורות לספרד, לעומת 44.0% בשנת 2007. נתון זה מראה על גידול בריכוזיות של היצוא לספרד. נתון זה מחזק את הקיטון במספר היצואנים לשם.

 

בשנת 2013 היו 4,031 יבואנים שייבאו סחורות מספרד, כש-17 מהם ייבאו יותר מעשרה מיליון דולר כל אחד, גידול של 143% לעומת 2007. מספר היבואנים בשנים 2013-2007 גדל ב-12%.