יוניטרוניקס: התקדמות בהליך פיצול החברה

המהלך האסטרטגי לפיצול פעילות הפתרונות האוטומטיים של יוניטרוניקס לחברת יוטרון מתקדם ובית המשפט אישר את ביצוע הפיצול והחברה פועלת לפרסום התשקיף בהקדם. חיים שני: הפיצול יאפשר מיקודי ניהולי במנועי הצמיחה הרלוונטיים


11:49 ,20.02.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת יוניטרוניקס מדווחת כי התקבל פסק דין מבית המשפט המאשר ביצוע חלוקה בעין בדרך של פיצול פעילות החברה. ההחלטה כפופה לביצוע הפדיון המוקדם ביוזמת החברה של אג״ח (סדרה 5), שייעשה בסמוך לאחר ביצוע החלוקה. בהתאם לאמור, החברה תפעל לפרסום התשקיף בהקדם.

 

החלטת בית המשפט התקבלה על רקע כוונת יוניטרוניקס לבצע שינוי מבנה על דרך של פיצול פעילותה, כך שהחברה תעביר את תחום פעילות הפתרונות האוטומטיים (המבוצע באמצעות החברה ובאמצעות חברת הבת, יוניטרוניקס פתרונות אוטומטיים בע"מ), לחברה אחות יוטרון בע"מ ורישום למסחר של ניירות הערך של החברה המתפצלת.

 

חיים שני, מייסד ומנכ״ל יוניטרוניקס: ״על מנת לאפשר לכל מגזר פעילות להמשיך ולצמוח באופן מיטבי, ולאור השוני המהותי הן באופי הפעילות של כל מגזר והן בבשלות התפעולית-ארגונית שלו, החלטנו לבחון את פיצול פעילויות החברה כך שתחום פעילות הפתרונות האוטומטיים (המבוצע באמצעות החברה ובאמצעות חברת בת) יעבור לחברת אחות.

 

היה והתנאים לפיצול יבשילו והפיצול יתקיים, החברה מאמינה כי הוא יאפשר לפעילות הבקרים הנותרת בחברה מיקוד ניהולי במנועי הצמיחה הרלוונטיים, העמקת הפעילות בשווקי המטרה, שיפור ברווחיות, בתזרים המזומנים ובכלל המדדים הפיננסיים, וכן מיצוב מתאים יותר של החברה בשוק ההון, בין היתר מהיות חברה רווחית לאורך זמן עם אפשרות לחלק דיבידנדים.

 

לפעילות הפתרונות האוטומטיים שתפוצל לחברה אחות, יתאפשר ביתר קלות לייצב ולמקד את ההנהלה שלה, להתמקד בשוק האמריקאי ובביסוס מעמדה כמובילת השוק, לגייס הון להאצת הצמיחה ככל שיידרש, להגיע לשיתופי פעולה אסטרטגיים, ולמצבה בשוק ההון כחברת צמיחה טכנולוגית פורצת דרך ומובילה״.