הושלם המהלך האסטרטגי לפיצול יוניטרוניקס לחברת יוטרון

מהלך הפיצול הינו מהלך אסטרטגי שיאפשר מיקוד טוב יותר במנועי הצמיחה ושיפור הרווחיות של שתי החברות. חיים שני, מנכ״ל יוניטרוניקס: מאמינים כי הפיצול יאפשר מיקוד ניהולי במנועי הצמיחה הרלוונטיים, העמקת הפעילות בשווקי המטרה ושיפור ברווחיות


12:05 ,12.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת יוניטרוניקס, מובילה עולמית בשוק מוצרי האוטומציה, המחסנים האוטומטיים והחניונים האוטונומיים, מדווחת כי הושלם היום הליך פיצול פעילות יוניטרוניקס באופן שהחברה העבירה את תחום פעילות הפתרונות האוטומטיים הכולל את פעילויות הפיתוח, ההקמה והתחזוקה של החניונים האוטונומיים וכן את פעילות המרכזים הלוגיסטיים האוטומטיים המבוצעות באמצעות החברה ובאמצעות חברת הבת, יוניטרוניקס פתרונות אוטומטיים , לחברה אחות יוטרון ורישום למסחר של ניירות הערך של יוטרון.

 

חיים שני, מייסד ומנכ״ל יוניטרוניקס: ״על מנת לאפשר לכל מגזר פעילות להמשיך ולצמוח באופן מיטבי, ולאור השוני המהותי הן באופי הפעילות של כל מגזר והן בבשלות התפעולית-ארגונית שלו, החלטנו לפעול לפיצול פעילויות החברה כך שתחום פעילות הפתרונות האוטומטיים יעבור לחברת אחות ציבורית גם היא.

 

החברה מאמינה כי הפיצול יאפשר לפעילות הבקרים הנותרת בחברה מיקוד ניהולי במנועי הצמיחה הרלוונטיים, העמקת הפעילות בשווקי המטרה, שיפור ברווחיות, בתזרים המזומנים ובכלל המדדים הפיננסיים. לפעילות הפתרונות האוטומטיים שתפוצל לחברה אחות, יתאפשר ביתר קלות לייצב ולמקד את ההנהלה שלה, להתמקד בשוק האמריקאי ובביסוס מעמדה כמובילת השוק, לגייס הון להאצת הצמיחה ככל שיידרש, להגיע לשיתופי פעולה אסטרטגיים, ולמצבה בשוק ההון כחברת צמיחה טכנולוגית פורצת דרך ומובילה״.