יוניטרוניקס: גידול של 67% ברווח התפעולי מתחילת השנה

במהלך הרבעון השלישי חתמה החברה על חוזים להקמת שני חניונים אוטונומיים בהיקף מצטבר של כ-94 מ' שקל. דירקטוריון החברה קיבל החלטה עקרונית לבחון פיצול פעילות הפתרונות האוטומטיים לחברה אחות חדשה שתיקרא יוטרון


11:52 ,27.11.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת יוניטרוניקס, מובילה עולמית בשוק מוצרי האוטומציה, המחסנים האוטומטיים והחניונים הרובוטיים האוטונומיים, הנמצאת בשליטת קרן פימי, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2018. התוצאות משקפות גידול מתמשך בהכנסות, שיפור חד ברווחיות ורווח נקי זה רבעון חמישי ברציפות.

 

חיים שני, מייסד ומנכ״ל יוניטרוניקס: ״אנו גאים בתוצאות הרבעון השלישי המהוות המשך ישיר לצמיחה ולשיפור העקבי ברווחיות. יוניטרוניקס מגדילה את היקף הפעילות במגזר המוצרים באמצעות השקעה במהלכים שיווקיים. במקביל, מצליחה החברה למנף את מעמדה המוביל בשוק החניונים האוטומטיים בארה״ב ומתחילת השנה דיווחה על שיא בהיקף החוזים החתומים.

 

״הצלחת שתי הפעילויות הובילה את דירקטוריון החברה לקבל החלטה לבחינת פיצולה של פעילות החניונים האוטומטיים לחברה חדשה, יוטרון, וזאת כדי לחזק את המיקוד העסקי ולנצל טוב יותר את תנאי השוק והיכולות הקיימות בכל אחד ממגזרי הפעילות לטובת האצת הצמיחה והשאת ערך לבעלי המניות. אם יתבצע הפיצול המוצע, הרי שפעילות הבקרים תפעל במסגרת חברה רווחית עם אפשרות לחלוקת דיבידנדים, ופעילות הפתרונות האוטומטיים, שתפוצל לחברה אחות, תהווה חברת צמיחה שתוכל בעתיד לגייס הון להאצת הפעילות, לביסוס מעמדה המוביל בארה״ב ולחתימת הסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים״.

 

ההכנסות של יוניטרוניקס ברבעון השלישי של 2018 גדלו ב-8.9% ל-49.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-45.3 מיליון שקל שנרשמו ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו ההכנסות בכ-145 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-132.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2017. הגידול בהכנסות החברה מקורו בצמיחה של שני מגזרי הפעילות.

 

הכנסות מגזר המוצרים הסתכמו ברבעון השלישי ב-32 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 30.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה בהיקף מכירות המוצרים נובעת בעיקר מפעילות שיווקית.

 

הכנסות מגזר פתרונות אוטומטיים הסתכמו ברבעון השלישי ב-17.1 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 14.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה בהיקף ההכנסות נובעת בעיקר מהתקדמות הפרויקטים הנמצאים בהקמה בארה״ב.

 

מתחילת 2018 דיווחה יוניטרוניקס על הסכמים משמעותיים להקמת חניונים רובוטיים בערים בוסטון ויוסטון בארה"ב בהיקף מצטבר של 108.7 מיליון שקל וכן הסכם להקמת מערכת אחסון אוטונומית עבור לקוח בישראל בהיקף של 12.5 מיליון שקל. 

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם לכ-3.4 מיליון שקל, זינוק של כ-50% לעומת רווח תפעולי של כ-2.3 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם ב-9.5 מיליון שקל, זינוק של כ-67% לעומת רווח תפעולי של 5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. מגזר הפתרונות האוטומטיים עבר לרווחיות ומגזר המוצרים שומר על רווחיות מגזר הגבוהה מ-20%. השיפור ברווחיות התפעולית נובע מהצמיחה בהכנסות והשיפור ברווח וברווחיות הגולמית ומחסכון בעלויות הייצור בשני מגזרי הפעילות והושג במקביל לגידול בהוצאות המכירה והשיווק בעיקר בתחום המוצרים.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם לכ-1.7 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 0.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם ב-4.2 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של 0.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2017.