מדד מנהלי הרכש: המשק היצרני ממשיך בהתרחבות בנובמבר

המדד מצביע על התרחבות בפעילות ענף התעשייה חודש שישי ברציפות. עלייה בולטת נרשמה ברכיב תפוקות הייצור ובמחירי חומרי הגלם. נרשמה התכווצות בפעילות רכיב ההזמנות ליצוא


12:09 ,19.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש נובמבר ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.7% לעומת ערך של 52.7% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עלייה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. עלייה בולטת נרשמה ברכיב תפוקות הייצור שעלה ב-7.8% ובמחירי חומרי הגלם שעלו ב-5.6%. מנגד, רכיב הזמנות לייצוא ירד ב-7.4% וחזר להצביע על התכווצות בפעילות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan נותר יציב בחודש נובמבר ברמה של 52 נקודות. המדד העולמי נמצא ברמתו הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות. בארה״ב המדד עלה לרמה של 59.3 נקודות מרמה של 57.7 בחודש אוקטובר. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ירד לרמה של 51.4 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2016. בסין המדד נותר יציב בקרבת רמת ה-50 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים התייחסו לנתונים וציינו כי ״מדד מנהלי הרכש מתבסס ברמה הגבוהה מ-50 נקודות, שמעידה על ציפיות חיוביות של מנהלי הרכש במגזר התעשייה. רמת המדד בישראל דומה בחודשים האחרונים לממוצע העולמי״.

 

כלכלני בנק הפועלים ציינו כי נתוני הלמ״ס לפעילות ענף התעשייה הם ברובם שליליים: הייצור התעשייתי רשם ירידה בשיעור שנתי של 2.3% ברבעון השלישי של השנה, ונתוני סחר-חוץ ממשיכים להצביע על ירידה חדה ביצוא התעשייתי.