מדד מנהלי הרכש לחודש מרץ – המשך ההתרחבות

זהו חודש תשיעי ברציפות שהמדד ממשיך במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמת ההתרחבות. גם רכיב המחירים ממשיך במגמת ההתרחבות


10:13 ,24.04.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש בישראל של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש מרץ 2017 ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.8% לעומת ערך של 61.2% שנמדד בחודש הקודם  (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה משמעותית של 6.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.  החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים גם הם בהתרחבות כולל רכיב המחירים ומנגד ניתן למצוא את רכיבי המלאי הממשיכים להימצא בהתכווצות. החודש עבר רכיב הביקושים ליצוא להתכווצות.

 

רכיב  תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש  נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.4% לעומת ערך של 69.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 7.6% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה בעיקר לרמת הביקושים הגבוה ולעונתיות.

 

ברכיב כמות הרכישות למלאי חל החודש שינוי כיוון ולאחר ארבעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.7% לעומת ערך 65.0% שנמדד בחודש שעבר, ירידה דרסטית של 15.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והמעבר להתכווצות למדיניות מלאי של הפירמות.

 

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת של עוצמת ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 50.0% לעומת ערך של 44.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 5.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התקצרות בזמני האספקה של מוצרי חומרי הגלם מחו"ל.

 

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 40.4% לעומת ערך של 47.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 7.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים.

 

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך גם הוא בחודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 46.9% לעומת ערך של 48.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים.