עלייה במדד מנהלי הרכש בחודש יוני

רמת המדד חזרה החודש להצביע על התרחבות בפעילות ענף התעשייה והמדד עצמו עלה ב-3 נקודות לרמה של 52.6 נקודות. המדד העולמי נמצא במגמת ירידה מאז תחילת השנה ככל הנראה בשל החשש ממלחמת הסחר


12:13 ,18.07.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש יוני 2018 עלה ב-3 נקודות לרמה של 52.6 נקודות. רמת המדד חזרה החודש להצביע על התרחבות בפעילות ענף התעשייה. רכיבי המדד רשמו החודש מגמה מעורבת, כאשר הסעיפים המרכזיים של המדד, מלבד הביקושים ליצוא, מוסיפים להצביע ברובם על התרחבות בפעילות. רכיבי הביקושים המקומיים ותפוקות הייצור נותרו ללא שינוי, בעוד ברכיב הביקושים לייצוא נרשמה ירידה של 5.4 נקודות. רכיב כמות הרכישות למלאי עלה החודש ב-25.9 נקודות לאחר ירידה של 11.6 נקודות בחודש הקודם, והוא למעשה הרכיב המשפיע ביותר על המדד בחודשיים האחרונים. 

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan ירד מעט בחודש יוני 2018 לרמה של 53.0 נקודות. המדד העולמי נמצא במגמת ירידה מאז תחילת השנה, אולי בהשפעת החששות ממלחמת הסחר. גם לאחר הירידה בחודשים האחרונים רמת המדד גבוהה ביחס לעבר. מרבית מדדי מנהלי הרכש בעולם נמצאים עדיין במגמת התרחבות, אם כי במספר מדינות, כמו רוסיה וברזיל, עבר המדד להצביע על התכווצות בפעילות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש עלה החודש ושב להצביע על התרחבות בפעילות. נתוני הלמ״ס מצביעים על מגמה של עלייה בייצור התעשייתי (נתונים עד אפריל). נתוני היצוא התעשייתי לחודשים מאי ויוני הצביעו על ירידה חדה יחסית ביצוא התעשייתי, ובעיקר ביצוא של רכיבים אלקטרוניים.

 

החשש ממלחמת סחר הביא לירידה במדדי מנהלי הרכש בעולם. נתוני הייצור התעשייתי בעולם עדיין מצביעים על מגמת התרחבות, אם כי בשיעור מתון יותר מזה של תחילת השנה. ישראל אינה צפויה להיות מושפעת במישרין ממלחמת הסחר, אך בעקיפין יכולות להיות להתפתחות כזו השפעות ממתנות על היצוא. 

 

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב המדד וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %52.6 לעומת ערך של 49.6% שנמדד בחודש הקודם (סדרתנתוניםמנוכהעונתיות), עלייה של 3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב רכיבי המדד החשובים והמרכזיים נמצאים בהתרחבות מלבד רכיב ביקושים ליצוא אשר עבר החודש להתכווצות. גם רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות.