עלייה חדה במדד מנהלי הרכש בחודש דצמבר 2016

המדד רשם עלייה חדה של 12.9 נקודות לרמה של 67.2 נקודות, והוא מצביע זה חודש שישי ברציפות על התרחבות בפעילות התעשייתית. נרשמה עלייה חדה ברכיב תפוקות הייצור


13:09 ,17.01.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש דצמבר 2016 רשם עלייה חדה של 12.9 נקודות לרמה של 67.2 נקודות. רמת המדד היא בין הגבוהות שנמדדו עד כה, ורמות דומות נמדדו רק בדצמבר 2009 ובאוגוסט 2007. המדד מצביע זה החודש השישי ברציפות על התרחבות בפעילות התעשייתית. מרבית רכיבי המדד עלו החודש והם ומצביעים על התרחבות. עליות חדות נרשמו במספר רכיבים ובהם עלייה של 23.1 נקודות ברכיב תפוקות הייצור, עלייה של 21.5 נקודות ברכיב התעסוקה ועלייה של 11.0 נקודות בהזמנות ליצוא.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש דצמבר לרמה 52.7 נקודות – הרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2014. הרמה הגבוהה של המדד אפיינה את מרבית המדינות המשתתפות במדד הגלובלי. בארה"ב המדד הגיע לשיא של  21 חודשים ובגוש האירו לשיא של 68 חודשים.

 

כלכלני בנק הפועלים: "מדד מנהלי הרכש בישראל עלה החודש בשיעור חד והשלים עלייה מצטברת של 17.1 נקודות מאז עבר למגמת התרחבות בחודש יולי 2016. כפי שצוין גם במדינות אחרות נרשמו בחודש החולף רמות מדדים גבוהות מאוד. התנודתיות במדד בישראל גבוהה יותר מזו של מרבית מדדי מנהלי הרכש בעולם, ובעבר נרשמו בו תנודות חריגות שבדרך כלל קוזזו בחודשים העוקבים. ניכוי העונתיות החודש העצים את עליית המדד, וזה גם גורם שיש לקחת בחשבון.

 

"נתוני היצוא התעשייתי האחרונים שפרסמה הלמ"ס הצביעו על שיפור בחודשים האחרונים והוא עלה בחודשים אוקטובר-דצמבר ב-4.1% לעומת שלושת החודשים הקודמים. אנו סבורים כי רמת מדד מנהלי הרכש בישראל משקפת את הביקושים המקומיים הגבוהים, וכן רוח גבית מעליית ההזמנות למוצרי תעשייה בעולם. לסיכום, העלייה החדה במדד מהווה חדשות טובות למצב התעשייה בישראל, אך נכון יהיה להוסיף ולבחון זאת על סמך הנתונים החודשיים הקרובים".