אוריין מסיימת את הרבעון השלישי ברווח נקי של 2.1 מליון דולרים

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2011 הסתכמו בכ- 43.5 מיליון דולר – עלייה של כ-16.2%; הרווח הגולמי עלה ב- 27.7% לכ- 6 מיליון דולר


00:00 ,30.11.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אוריין, מהמובילות בישראל בתחום השילוח הבינלאומי ונציגת ענקית הלוגיסטיקה DB Schenker, פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2011, לפיו הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2011 הסתכמו בכ- 43.5 מיליון דולר – עלייה של כ- 16.2%, לעומת כ- 37.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2010.

מהדו"ח עולה כי ההכנסות ממגזר היבוא הסתכמו ברבעון השלישי של השנה לכ- 24.1 מיליון דולר – עלייה של כ-9% , לעומת כ- 22.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. באוריין נימקו כי הגידול בהכנסות ברבעון השלישי, נבע מעלייה בהכנסות מתיקי עמילות מכס, שנבעה בעיקר מפעילות שנרכשה במסגרת עסקת ססובר, ומעליה במחזורי ההובלה ללקוחות בתחום הימי.

ההכנסות ממגזר הייצוא הסתכמו ברבעון השלישי של השנה בכ- 12.3 מיליון דולר, עלייה של כ-23% בהשוואה לכ- 9.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. זאת לאור העלייה בהכנסות ברבעון השלישי שנבעה מגידול בפעילות לקוחות, שמיוחס ברובו לרכישת פעילותה של חברת ססובר.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2011 הסתכם בכ- 6 מיליון דולר (כ- 13.8% מסך ההכנסות), גידול של כ- 27.7% לעומת רווח גולמי של כ- 4.7 מיליון דולר (כ-12.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר הייבוא הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ- 3.1 מיליון דולר, לעומת כ- 2.3 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2010. הרווח הגולמי במגזר הייצוא ברבעון השלישי הסתכם בכ- 1.8 מיליון דולר, בדומה לרבעון אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ברבעון השלישי של 2011 בכ- 3.7 מיליון דולר, עלייה של כ-14.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו הרווח התפעולי הסתכם בכ- 3.2 מיליון דולר.

אוריין סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם רווח נקי של כ- 2.1 מיליון דולר (0.17 דולר למניה), בהשוואה לכ- 2.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (0.23 דולר למניה). הירידה ברווח הנקי ברבעון השלישי נובעת מעלייה בהוצאות המימון.

נכון ל- 30.09.2011 ההון העצמי של אוריין הסתכם בכ- 24.3 מיליון דולר המהווה כ- 28.5% מסך המאזן.

נציין כי בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ההכנסות של אוריין לסך של 118.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 115.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. אוריין סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2011 עם רווח נקי של כ- 5.5 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 6.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ובתוך כך, אתמול (29 נובמבר 2011) אישר דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד של 1.1 מיליון דולר (כ- 0.08 דולר למניה). החברה כבר חילקה בחודש יוני השנה דיבידנד של כ- 1.7 מיליון דולר וחילקה דיבידנד נוסף בהיקף של כ- 2.7 מיליון דולר באפריל 2011. מתחילת השנה, חילקה החברה דיבידנד מצטבר של כ- 5.5 מיליון דולר (כ- 0.42 דולר למניה).

נזכיר כי בחודש אפריל הודיעה החברה על הקמת מרכז לוגיסטי חדש בפארק הלוגיסטי "לב הארץ" שנמצא בראש העין. המתחם משתרע על שטח של כ-30,000 מ"ר שהחברה שכרה בעלות חודשית של כמיליון שקל בחודש. החברה שכרה את המבנה לתקופה של 10 שנים עם אופציה ל- 9 שנים נוספות וצפויה לאכלס אותו בקיץ 2012.

ב-26 ביולי 2011, הושלמה עסקה למכירת חלק מפעילות י.ססובר לחברת אוריין, וזאת בתמורה לכ- 16.5 מיליון שקל. הפעילות שנרכשה מחברת ססובר היא פעילות סינרגטית לפעילותה של חברת אוריין. ססובר עוסקת בתחומי סוכן המכס והשילוח הכוללים מתן שירותי סוכן מכס בייבוא וייצוא, שילוח מטענים בים, באוויר וביבשה, לרבות תיאום הובלות ושילוח בין לאומי והעמדת שירותים נלווים ללקוחות הכוללים שחרור מטענים מרשות המכס, ביטוח מטענים, הובלה יבשתית ומתן אשראי ללקוחות.

חברת אוריין מעסיקה כ- 450 עובדים בישראל ונמצאת בשליטת חן למדן.