אוריין: 1.634 מיליון דולר רווח נקי ברבעון השני

הקיטון בהכנסות החציון נבע מירידה במחזורי ההובלה ללקוחות בתחום האווירי. מחזורי ההובלה בתחום הימי גדלו בשיעור נמוך מהירידה במחזורי ההובלה בתחום האווירי


00:00 ,31.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

אוריין מפרסמת היום את דוח החציון הראשון של 2011 יחד עם פירוט תוצאות הרבעון השני. לפני שנה בדיוק אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות עם SCG ובימים אלו הושלם המיזוג עם המרכז הלוגיסטי.

לפי דוח אוריין ניתן ללמוד כי הרווח הנקי לרבעון השני עמד על 1.634 מיליון דולר וסה"כ הרווח הנקי לחציון הראשון של 2011 הסתכם ב-3.594 מיליון דולר.

 

ההכנסות ממגזר הייבוא ברבעון השני הסתכמו לסך של כ-21.1 מיליון דולר לעומת סך של 23.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה – קיטון של כ-10%.

 

ההכנסות ממגזר הייצוא ברבעון השני לשנת 2011 הסתכמו לסך של כ-20.7 מיליון דולר לעומת סך של כ-11.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – קיטון של 11%.

 

הקיטון בהכנסות בחציון הראשון של 2011 ובכללו הרבעון השני לעומת החציון הראשון של 2010 נבע מירידה במחזורי ההובלה ללקוחות בתחום האווירי. מחזורי ההובלה בתחום הימי גדלו בשיעור נמוך מהירידה במחזורי ההובלה בתחום האווירי.

באשר לפעילות SCG העוסקת בלוגיסטיקה מדווחת אוריין כי ברבעון השני של 2011 חלה עלייה של כ-36% בהכנסות SCG לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אוריין מסבירה כי העלייה בהכנסות נובעות מגידול בפעילות הלוגיסטיקה והמחסן החופשי ועוד עלו ההכנסות משכירות, השינוי בשער החליפין והתייקרות השירותים שמספקת החברה.