אייביטרנס רשמה רווח נקי של 11.37 מיליון שקלים ב-2010

חברת הלוגיסטיקה התגברה על המשבר הכלכלי העולמי שהביא להפסדים בסך 9.4 מיליון שקלים ב-2009. הכנסות החברה בשנה החולפת עמדו על 166.385 מיליון שקלים, לעומת 129.105 מיליון שקלים ב-2009


00:00 ,03.04.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

מהדוחות הכספיים של חברת הלוגיסטיקה אייביטרנס עולה כי, החברה רשמה רווח נקי של 11.37 מיליון שקלים בסיכום שנת 2010. זאת לעומת הפסד של 9.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בתוצאות הכספיות של הרבעון האחרון לשנת 2010 רשמה החברה רווח של 4.138 מיליון שקלים.

עוד עולה מהדוחות הכספיים כי, חל גידול הרווח התפעולי של אייביטרנס לשנה החולפת והוא עומד על 14.151 מיליון שקלים. זאת לעומת כ-10 מיליון שקלים בשנת 2009. ברבעון הרביעי של 2010 רשמה החברה רווח תפעולי בסך של 5.163 מיליון שקלים.

הכנסות החברה בשנת 2010 עמדו על 166.385 מיליון שקלים, זאת לעומת הכנסות בסך של 129.105 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה ברבעון האחרון של 2010 עמדו על 41.931 מיליון שקלים.