אלשייך מבקרת בחריפות ניהול אגרקסקו טרם הקריסה

הבוקר החליטה השופטת על הארכת הקפאת ההליכים עד סוף החודש. בפרק זמן זה תיבחן הצעת כסלו ע"י הנושים ומתווה ההצעה שלה יהיה מתווה לרוכשים פוטנציאלים. ההצעה של ורטיקל גרופ "איננה הצעה ממשית"


00:00 ,11.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

בדיון שהתקיים הבוקר כהמשך לזה של אתמול בו פרש הד"ר שלמה נס, נאמן אגרקסקו הצעות לרכישת החברה הוחלט על הארכת הקפאת ההליכים עד סוף החודש. בפרק זמן זה תיבחן הצעת כסלו ע"י הנושים ומתווה ההצעה של כסלו יהווה מתווה לרוכשים פוטנציאלים. ההצעה של "ורטיקל קפיטל גרופ" "אינה הולמת את מטרת הקפאת ההליכים וראויה לדחייה על הסף בנוסחה זה."

חצי הביקורת של ביהמ"ש הופנו אל ההנהלה הקודמת טרם מונה לחברה נאמן. בהחלטתה ציינה השופטת כי חודשים לפני קריסת החברה הועבר סך של כ-55 מיליון שקל "כולל ככל הנראה כספים שהיו מיועדים במפורש לעובדי החברה", סכום זה היא כותבת "נעלם או למצער בוזבז במהירות בסדרת פעולות שחלקן תמוהות למדי".

השופטת התייחסה לשתי ההצעות שהציג אתמול ד"ר נס והיא פירטה מדוע לראייתה אין ממש בהצעה של "ורטיקל קפיטל גרופ" וכינתה אותה "גבינה שוויצרית שיש בה יותר חורים מאשר גבינה": רכש שמות המותג ונכסי המידע שבהצעה הופכים אותה לפירוק לגורמים של החברה. השופטת הצהירה מראשית הדיונים בתיק כי לא תטה לאפשר רכישה למטרה זו.

בהתייחסה להצעת הרכישה של כסלו הסבירה אלשייך כי זו הצעה לרכש החברה עצמה ועוד הוסיפה כי הצעת כסלו גובתה בבטוחה הולמת בניגוד להצעות האחרות.

בהסכמה עם הנושים כי יש צורך בפרק זמן ראוי לעיון מעמיק בהצעת הרכישה ולכן בהארכת צו הקפאת ההליכים העירה השופטת לכל הנוגעים בדבר על מצבם ההולך ומדרדר של העובדים עם כל יום שעובר.

הד"ר נס שדיווח כבר שלשום כי בקופת החברה די כדי להפעיל אותה כעסק חי עד סוף החודש היווה בסיס נוסף לאפשר המשך הקפאת ההליכים. השופטת אף ציינה כי הנאמן ייעל פעילות החברה ופעל לטובת הנושים מהבחינה הכספית.

את ההצעה של כסלו רואה השופטת כמתווה "שעל בסיסו יתנהל מכאן ואילך המשא ומתן עם המציעים" וביקשה מהנאמן שיתרגם אותה כבסיס להצעות שיבואו מרוכשים פוטנציאליים.

לסיכום מסבירה אלשייך כי הטעם בהארכה ארוכה שכזו היא כנראה האחרונה והיא דחקה בנאמן לכנס אסיפות נושים, להשלים המו"מ עם כסלו ולהגיש על פעולות אלו דוח לביהמ"ש 72 שעות לפני הדיון בסוף החודש.

השופטת הצרה על התנהלותה של המדינה וכינתה את התייחסות המדינה להליך "במשיכת כתפיים" ורמזה שהתנהגות זו דומה ל"כמה מן החייבים הבעייתיים ביותר שניצבו בפני בית המשפט של חדלות פרעון".

סוף דבריה אף חריפים יותר והיא אומרת: "לא נותר אלא לתהות כיצד תנהג המדינה באותם אנשים אשר ניהלו את החברה כפי שניהלו. זאת, בעוד רבים כ"כ מעובדי אגרקסקו עשויים למצוא עצמם – פשוטו כמשמעו- מושלכים החוצה, לאחר שנים ארוכות של עבודה בחברה." השופטת אף קראה לביצוע חקירות מקיפות ופעולות למיצוי הדין עם האחראים לקריסה.