הכנסות אוריין ברבעון השני של 2012 עלו לכ-41.1 מיליון דולר; הרווח הנקי הסתכם בכ-1.5 מיליון דולר

מהדוח הכספי שהוגש לבורסה עולה שחברת השילוח הבינלאומי הציגה שיפור בכל הפרמטרים, כולל עלייה של 7% בהכנסות במחצית הראשונה של השנה


00:00 ,27.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת השילוח הבינלאומי אוריין מציגה שיפורים בכל הפרמטרים על פי דוח התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2012, שהוגש לבורסה ולרשות לניירות ערך.

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-41.1 מיליון דולר, עלייה של כ-7% לעומת הרבעון השני של 2011, בו עמדו ההכנסות על כ-38.4 מיליון דולר.

ההכנסות ממגזר היבוא הסתכמו בכ-23.5 מיליון דולר, גידול של כ-11.6% לעומת כ-21 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזר הייצוא הסתכמו בכ-11 מיליון דולר, עלייה של כ-5.2% בהשוואה לכ-10.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

החברה דווחה גם על הכנסות בסך 6.2 מיליון דולר בפעילויות אחרות, שכוללות את תחום ההובלה היבשתית, שילוח תערוכות ומשלוחי צד ג', וכן בהכנסות מפעילות החברה הבת (100% בעלות) SCG.

הרווח הגולמי של אוריין ברבעון השני של 2012 הסתכם בכ-4.6 מיליון דולר (כ-11.2% מסך ההכנסות), גידול של כ-9.2% לעומת רווח גולמי של כ-4.2 מיליון דולר (כ-11% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי במגזר הייבוא הסתכם בכ-2.1 מיליון דולר, לעומת רווח גולמי של כ-2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר הייצוא ברבעון הסתכם בכ-1.6 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של כ-1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של החברה הסתכם ברבעון השני בכ-2.6 מיליון דולר, עלייה של כ-21%, לעומת כ-2.2 ברבעון המקביל אשתקד.

אוריין סיימה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי של כ-1.5 מיליון דולר (0.11 דולר למניה, בדילול מלא), בהשוואה לרווח נקי של כ-1.6 מיליון דולר (0.13 דולר למניה, בדילול מלא) ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני, הסתכם בכ-26.2 מיליון דולר ומהווה כ-32.9% מסך המאזן.

הצמיחה בהכנסות החברה משתקפת גם במחצית הראשונה של השנה. בששת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמו הכנסות החברה בכ-80.8 מיליון דולר, עלייה של כ-7%, לעומת הכנסות של כ-75.6 מיליון דולר במחצית הראשונה אשתקד.

ההכנסות ממגזר היבוא הסתכמו במחצית הראשונה בכ-45.5 מיליון דולר, גידול של כ-6.6% לעומת כ-42.7 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. ההכנסות ממגזר היצוא הסתכמו בכ- 22.2 מיליון דולר, לעומת כ-20.7 מיליון דולר בחצי הראשון של 2011, גידול של כ-7.3%.

הגידול בהכנסות בחצי הראשון של השנה נבע מעלייה במחזורי ההובלה ללקוחות בתחומים האווירי והימי, עקב גידול פעילות הלקוחות. כמו כן, במסגרת רכישת חברת י. ססובר בע"מ, נוספו לחברה לקוחות חדשים, בעיקר בתחום היצוא הימי.

הרווח הגולמי של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-9.3 מיליון דולר, ומהווה כ-11.5% מסך ההכנסות, גידול של כ-12.5% לעומת רווח גולמי של כ-8.2 מיליון דולר (כ-11% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי במגזר היבוא עמד בחצי הראשון של השנה על 10%, זהה לשיעורו בחצי הראשון של 2011. שיעור הרווח הגולמי במגזר היצוא עמד על 13%, לעומת 12% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-5.4 מיליון דולר, עלייה של כ-22% לעומת כ-4.4 מיליון דולר אשתקד.

אוריין סיימה את המחצית הראשונה של 2012 עם רווח נקי של כ-3.7 מיליון דולר (0.28 דולר למניה, בדילול מלא), בהשוואה לכ-3.3 מיליון דולר (0.25 דולר למניה, בדילול מלא) אשתקד.

במהלך ספטמבר 2012 תחלק החברה דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-1 מיליון דולר (כ- 0.08 דולר למניה).

יצוין שחברת אוריין הינה אחת החברות המובילות בישראל בתחום השילוח הבינלאומי ומציעה את מכלול הפתרונות לניהול שרשרת האספקה תחת קורת גג אחת. החברה משמשת כנציגת הענק הלוגיסטי DB SCHENKER. החברה מעסיקה בארץ כ-533 עובדים ונמצאת בשליטת חן למדן.