חוק חדש: סוכן מכס לא יישא באחריות אישית לחובות יבואנים לצד ג'

לשון החוק: "בדומה לשאר בעלי המקצועות החופשיים שאינם נושאים באחריות אישית בגין חובות לקוחותיהם כלפי צדדים שלישיים, כך גם סוכני מכס לא יישאו באחריות אישית עלחובות יבואנים לצדדים שלישיים"


00:00 ,08.11.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

מליאת הכנסת אישרה אמש, בקריאה שנייה ושלישית, את הצעת החוק לתיקון פקודת הנמלים, של הח”כים יריב לוין וזאב בילסקי, לפיו תוסר מסוכני המכס אחריות אישית על חובות לקוחותיהם, היבואנים, כלפי הנמלים או כל גורם אחר. בחוק, שעבר ללא מתנגדים, תמכו 15 ח"כים.


את היוזמה לחקיקה כמו גם הדחיפה והתמיכה לקח על עצמו ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל, שעמד, כאמור, מאחורי המהלך ונתמך פה אחד ע"י כל נציגי הנהלת הארגון.

נציין כי במהלך ההליך המקדים בועדת הכספים של הכנסת, הן נציגי התאחדות התעשיינים והן היועצת המשפטית של נמל אשדוד הביעו התנגדות להצעת החוק באומרם כי "מדובר בהצעת חוק גורפת מדי וכי לא ניתן לפטור לחלוטין את פקידי המכס מאחריות בגין חובות היבואנים". לטענתם, "הנמלים לא יוכלו לתפקד במצב כזה ויהיה עליהם לדרוש ערבויות מהיבואנים וכן למצוא מנגנונים שונים על-מנת לוודא קבלת תשלומים בגין שירותי הנמלים. הדבר עשוי לגרור הגדלת הוצאות".

מנגד, ארגון התאגידים של סוכני המכס טענו ש"ההצעה מאוזנת, שהיא הובאה לחקיקה לאחר דין ודברים עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ומתוך קבלת העיקרון בדבר אי חבות אישית כל עוד לא עוד לא סייע סוכן המכס ללקוחותיו להשתמט מתשלום לרשויות.

בארגון התאגידים ציינו כי "הצעת החוק עולה בקנה אחד עם הקבוע בחקיקה לגבי היקף האחריות האישית של בעלי מקצוע אחרים שיש לעבודתם היבטים של שליחות, כגון עורכי דין ורואי חשבון".