חן למדן פורש מדירקטוריון UPS ישראל

זכיינית UPS בישראל (OPSI) החלה לאחרונה לספק שירותי שילוח בינ"ל – פעילות המתחרה בפעילות אוריין. על מנת למנוע ניגוד עניינים החליט למדן למנות דירקטור מטעמו שיכהן ב- OPSI בחזקת מנהל "עיוור"


00:00 ,20.03.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

על מנת למנוע באופן מוחלט כל חשש ואפילו המזערי ביותר, לניגוד עניינים בין כהונתו של חן למדן כדירקטור, בעל שליטה ומנכ"ל בחברת השילוח אוריין, לבין עניינו בחברת OPSI - זכיינית UPS בישראל, שם מכהן למדן כדירקטור ובעל שליטה, הודיע למדן על החלטתו לפרוש מדירטוריון OPSI ולמנות דירקטור מטעמו שיכהן בבחינת מנהל "עיוור".

 

כאמור, לאורך כל השנים היתה Schenker, השותפה האסטרטגית של אוריין, מיודעת ומעודכנת על עניינו בחברת OSPI ולאורך כל אותן השנים שימשה OPSI הן כספק של אוריין לשירותי בלדרות בישראל והן כלקוח של אוריין בתחום השילוח (ביצוא). כמו כן שימשה אוריין כקבלן משנה של OPSI לצורך ביצוע הובלה יבשתית בתוך ישראל.

 

אולם, כפי שפורסם כבר בעבר, בחודש יולי 2010 העניקה UPS זיכיון ל- OPSI לייצגה בישראל גם בתחום השילוח הבינלאומי, התחום העיקרי בו פועלת אוריין, באמצעות חברת בת שהוקמה לצורך זה. ובכך סיימה למעשה UPS את ההתקשרות בתחום השילוח הבינ"ל עם חברת השילוח פריץ קומפניס.

 

מיד עם היוודע דבר מתן הזיכיון ל- OPSI, שהינו כאמור זיכיון לביצוע פעילות המתחרה בפעילות אוריין, עדכן למדן את שנקר על כך והחל לנקוט בפעולות שונות שמטרתן לנטרל אותו מכל מעורבות בפעילות השילוח של UPS ו- OPSI. בין היתר, הוחלט שפעילות השילוח של OPSI תתבצע על ידי חברת בת בלבד, כמו גם על ניתוק מוחלט של למדן מפעילות השילוח של OPSI באמצעות אותה חברת בת בכל הקשור בניהול או קבלת החלטות בדירקטוריון.

 

בנוסף, וכחלק מהפעולות להקטנת מעורבותו של למדן ב- OPSI, מכר למדן לאחרונה 10% ממניות החברה למנהלי OPSI.

 

כאמור וכמהלך משלים, במסגרת ישיבת דירקטוריון OPSI לאישור הדוחות לשנת 2010 שנתקיימה ב- 14 במרץ, הודיע חן למדן על התפטרותו לאלתר מדירקטוריון OPSI. למדן מסר במהלך הישיבה כי הוא מינה דירקטור מטעמו אשר יפעל כמנהל עצמאי ובעל שיקול דעת עצמאי בכל הקשור לניהול OPSI ושמירה על האינטרסים של אחזקותיו של מר למדן ב- OPSI, ללא כל מעורבות של מר למדן או קבלת הנחיות ממנו (בבחינת מנהל "עיוור").

 

נציין כי חן למדן מכהן כדירקטור ומנכ"ל אוריין מאז שנת 1985 והוא מחזיק במניות של אוריין המהוות כ- 50.9% מההון וכ- 50.9% מהשליטה בה. בנוסף, מאז שנת 2004 מחזיק למדן, באמצעות חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו, במניות המהוות כ- 35.5% מההון וכ- 50% מהשליטה בחברת או.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מ.