Agility: ירידה תלולה ברווח הנקי מתחילת השנה

מתחילת השנה הנוכחית הגיע הרווח הנקי של החברה מכווית ל-85 מיליון דולר לעומת 179 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה


00:00 ,17.11.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת השירותים הלוגיסטיים הכוויתית Agility מדווחת כי ברבעון השלישי של השנה הנוכחית רשמה רווח נקי בשיעור של 29 מיליון דולר, ירידה של 42% לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו נרשם רווח נקי של 50 מיליון דולר.

ירידה של 19% נרשמה בהכנסה הכוללת של החברה ברבעון השלישי של השנה לכדי 1.2 מיליארד דולר החברה מייחסת את הירידה ברווח הנקי לאובדן חוזים מרכזיים עם מספר ממשלות באזור וכן להאטה בהיקף הסחר העולמי.

נציין כי מתחילת השנה הנוכחית הגיע הרווח הנקי של החברה מכווית ל-85 מיליון דולר לעומת 179 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה.