DHL מקימה את מרכז החבילות הגדול בגרמניה

המרכז, שיהיה בעל יכולת למיין 50 אלף חבילות בשעה, הוא חלק מהשקעה בת 750 מיליון אירו בפיתוח שרשרת בלדרות האקספרס של החברה


00:00 ,25.10.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

ענקית בלדרות האקספרס Deutsche Post DHL עוברת תהליך של מודרניזציה. החברה הכריזה שתקים את מרכז הפצת החבילות הגדול ביותר בגרמניה.

לצורך הבנייה חברה DHL לחברת Alpha Industrial, המתמחה במבנים לוגיסטיים.

המבנה החדש יוקם על שטח בגודל 140 אלף מ"ר ליד פרנקפורט והוא יהיה בעל יכולת למיין 50 אלף חבילות בשעה. המרכז יציע כ-600 מקומות עבודה חדשים בתחומי המיון וההפצה.

בהודעה שהוציאה החברה נמסר שהמרכז הוא עוד אבן דרך חשובה בשרשרת הפעילויות של DHL, כשהתוצאה תהיה אחד ממרכזי הפצת החבילות המודרנים באירופה.

המרכז, שבבנייתו יושקעו מיליוני אירו, מתוכנן להתחיל את פעילותו באביב 2014.

יצוין שהמרכז הוא חלק מהשקעה בת 750 מיליון אירו של החברה לפיתוח בלדרות האקספרס.