Deutsche Post DHL תגייס 2 מיליארד אירו לתוכניות פנסיה לעובדים

בכוונת החברה הגלובלית להפריד את תשלומי הפנסיה מהפעילות העסקית השוטפת.


00:00 ,09.12.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

Deutsche Post DHL הודיעה על כוונתה להשיג מימון לטווח ארוך בכדי לממן את התחייבויותיה לתשלומי פנסיה לעובדים. תוך הפרדה מהפעילות העסקית השוטפת.

בהודעה שהוציאה מסרה הקבוצה שהיא מתכננת להשתמש במספר תוכניות מימון בכדי לאבטח הקצאות בשיעור של עד 2 מיליארד אירו לתשלומי הפנסיה.

אמר מנכ"ל Deutsche Post DHL לארי רוזן: "התוכנית היא הגיונית מכמה סיבות, מכיוון שאנחנו מצפים להשפעה חיובית על הרווחים שלנו וכן לשיפור בתזרים המזומנים של הקבוצה. באותו הזמן, העובדים שלנו נהנים מאבטחה יתרה, היות והם יותר שמימון תשלומי הפנסיה שלהם הופרדו מהתוצאות העסקיות של החברה".