Fritz הוסמכה לתקן OHSAS 18001 לבטיחות ובריאות עובדים

ככל הידוע, Fritz הינה החברה הראשונה בענף הלוגיסטיקה והשילוח הבינלאומי המחזיקה בשלושה תקנים


00:00 ,13.11.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת Fritz, מהמובילות בתחומי לוגיסטיקה מתקדמת ושילוח בינלאומי, הוסמכה ע"י מכון IQC לתקן OHSAS 18001 לבטיחות ובריאות עובדים. זאת בנוסף לשני תקנים הקיימים בחברת - ISO 9001 לניהול מערכת איכות ותקן 14001 ISO לניהול מערכת איכות הסביבה.

ככל הידוע, חברת Fritz היא הראשונה בענף המחזיקה בשלושה תקנים.

נציין כי תקן זה מעניק כלים המאפשרים לארגון את השליטה בגורמי הסיכון ועל ידי כך להביא לצמצומם או ביטולם והוא מהווה בסיס לשיפור וייעול תהליכי עבודה תוך שימת דגש בכל הקשור בבטיחות ובעידוד הפרואקטיביות בבטיחות ובריאות עובדים.

"ההסמכה מביאה לידי ביטוי את המחויבות העמוקה של Fritz לסוגיות בטיחות ובריאות של עובדי החברה ותפיסת בריאות וחיי האדם כערך עליון בארגון", ציין דובר החברה.

דובר Fritz ציין כי בעקבות כך ביצעה החברה שינויים מרחיקי לכת בתפיסת הבטיחות במרכזים הלוגיסטיים בקיסריה ובקריית גת ובמשרדי החברה.

נזכיר כי חברת Fritz החלה בשיתוף פעולה אסטרטגי עם FedEx Trade Networks (ר"ת FTN), באוגוסט 2010 והיא מעסיקה 450 עובדים ברחבי הארץ.